14 04 2021

5/1 12/1 36/1 47

կանունաոր կոտորակ

6/7 12/17 4/5 8/7 17/18 3/3 6/6 14/25 38/77 107/108 33/33

անկանոնավոր կոտորակ

8/7 4/1 612/606

կանոնաոր կոտորակ

1/2 12/16 602/606 388/386

անկանոն կոտորակ

3/2 40/40 594/544 675/671

4/7<3/7 6/7>6/9 8/14<7/14 21/24=2124 11/25<5/25 22/31<22/23 7/15=7/15 3/14= 3/14 101/205>123/205 202/331<202/323 77/151<7/151 13/14=13/14

1/5 սմ > 4/5սմ 7/10 տ < 4/10 տ 3/20 ր > 6/20 ր 2/20oր > 4/12օր

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

13 042021

Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
կո□քին-կողքին

 վար□-վարդ
տար□րինակ-տարօրինակ

ան□ամ-անգամ

 2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:

Փուշը ծակում է մարդկանց մատը:

Լեզվի տակ փուշ չկա;

3. Ի՞նչ է նշանակում  պուրակ  բառը.

ա/ բանջարանոց

բ/ արտ

գ/ զբոսայգի՞

դ/ ծաղկի խանութ

4. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:
որտեղ-ուր, ինչ տեղ, 

մատը-Բութ, բթամատ, ցուցամատ, միջ (ն) ամատ. մատանեմատ, ճկույթ,
 գրիչը-Թանաքով գրելու գործիք
5. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրիր երկու գոյական, մեկ ածական, մեկ բայ:

գոյական– տուն երկիր

ածական– կլոր

բայկառուցված

6. Կազմի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց – ճամփորդել
բ/պետք է վճարեք- վճարել
գ/ասաց- ասացել
դ/երազում էր- երազել

7. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:
 Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:

8. Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր :
բ/Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
Ճամփորդեց-ճամփորդեց, մի օր էլ հայտնվեց այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան;

-Իսկ մե՞խը,- հարցրեց Ջովանինոն,- չէ ՞ որ այն պետք է սուր լինի:

10. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև: Արևածաղիկ

11. Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12. Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14. Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր

15. Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:

այո

10 04 2021

Посмотрите на словосочетания и объясните, в чём разница:

подарок Коли – подарок Коле; подарок Мити – подарок Мите.

подарок Коли -когда там надпись

подарок Коле -для Коле

подарок Мити – -когда там надпись

подарок Мите- для Мите

Впишите окончания. Обращайте внимание на вопросы:

Каждое (что?) утро (кто?) мальчики ходили на речку. Они не боялись холодной (чего?) воды. (Где?) На речке мальчики сразу бросались (куда?) в воду. Они купались, играли (где?) в воде. Потом хорошо вытирались полотенцем и отдыхали (где?) на берегу.

9 04 2021

 1. Ի՞նչ է գյուղատնտեսությունը, և ի՞նչ ճյուղերից է բաղ­կացած այն:Գյուղատնտեսությունը բաժանվում Է բուսաբուծության և անաս­նապահության:

Տնտեսությունը կազմող  մասերն են՝  գյուղատնտեսությունը՝ հողագործությունն ու անասնապահությունը, օգտակար հանածոները, արդյունաբերությունը, շինարարությունը, տրանսպորտը, առևտուրը և իհարկե՝ մարդու աշխատանքը:  Այս բոլոր մասերը փոխկապակցված են:                   

 1. Ինչո՞վ է զբաղվում բուսաբուծությունը, և ի՞նչ բույսեր է աճեցնում մարդը սննդամթերք ստանալու, անասնա­կերի և արդյունաբերության համար: շաքարի ճակնդեղը, բամբակենին, վուշը, հումք է սննդի արդյունաբերության համար: Շաքարի ճակնդեղից ստանում են շաքար, բամբակից և վուշից՝ թել: Բուսաբուծությունը զբաղվում է զանազան մշակաբույսերի աճեցմամբ: Բուսաբուծության մեջ առաջնակարգ նշանակություն ունի ցորենի մշակու­թյունը, որը մարդկության մեծ մասի հացն է
 2. Ինչո՞վ է զբաղվում անասնապահությունը: Անասնապահությունը զբաղվում է ընտանի կենդանիների բուծմամբ: Անասնապահական մթերքները մեզ համար ևս արժեքավոր սնունդ են: 
 3. Օրվա ընթացքում բուսաբուծությունից և անասնապա­հությունից ստացված ի՞նչ մթերք ես օգտագործում քո սննդի մեջ: բանջարեղեն մրգեր միս կաթնամթերք
 4. Ինչպե՞ս են միմյանց հետ կապված բուսաբուծությունը և անասնապահությունը: Աճեցնում ենք բույսեր և կերակրում կենդանիներին
 5. Ի՞նչ կապ կարող է լինել գյուղատնտեսության և արդյունաբերության

7 04 2021

Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք  «Իմ մոլորակը» վերնագրով։ 

Ամեն մարդ ունի իր մոլորակը և ապրում է այնտեղ: Իմ մոլորակը տաք է : Այնտեղ միշտ ամառ է. լսվում է թռչուննորի ծլվլոցը. կենդանիների ձայնը: Արևը պայծառ շոշում է և տաքացնում շուրջ բոլորը

5 04 2021

Ա. դը Սենտ Էքզյուպերի. Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Опубликовано 30 марта, 2020 автором Քրիստինե Շահբազյան

images

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞ տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հարյուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Բայց մենք (հասկանալ), թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվածքը սիրով մի կախարդական հեքիաթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր (ճանաչել) կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես (հիշել) իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես (վախենալ), թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

եղբայր

պատմվածքը

հարյուր

հեքիաթ

______________________________

 1. Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել +
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ  –  սիրուն
  բ/ շատ- լի                     
  գ/կախարդական  –  հրաշագործ

դ/ մեծ  – հսկայական        

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – պարզ +

դ/ անգետ — ածանցավոր

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ +

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր — գոյական+

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 1. Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

հասկանալ                   hասկանում ենք

ճանաչել                  ճանաչում են

հիշել                    հիշում եմ

վախենալ                   վախենում եմ
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա   Իշխանիկը

ստորոգյալ   փոքրիկ

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում:

Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա:

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:
 2. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:

___________________________________________________________________________________

 1. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում+

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5 04 2021

3\4 >3\5

6/17 <6/15

7/123<7/103

17/18=17/18

4/7<4/5

9/29<9/28

25/142=25/142

14/19<14/16

3/5մ <3/4մ 4/30 ժ<4/15ժ 2/5լ > 2/10լ 7/20 կ >7/10

48 3/4=48:4×3= 12×3=36

48 3/6=48:6 x3= 8×3=24

48 3/8=48:8 x3=6 x3=18

48 3/16=48:16 x3=2×3=6

48 3/24=48:24 x3=2×3=6

48 3/48=48:48×3= 1×3=3

96 3/4=96:4×3= 24×3=72

96 3/6= 96:6 x3= 16×3=48

96 3/8= 96:8 x3=12×3=36

96 3/16= 96:16 x3=6×3=18

96 3/24=96:24 x3=4×3 =12

96 3/48=96:48×3= 2×3=6

5 04 2021

Զորավար Անդրանիկ

Անդրանիկ Թորոսի Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին[3]՝ Արևմտյան Հայաստանի Շապին Գարահիսար քաղաքում[4]։ Անդրանիկ հայերեն նշանակում է «առաջնեկ»։ Նրա հայրական նախնիները եկել են հարևան Օզան գյուղից վաղ 18-րդ դարում և բնակություն հաստատել Շապին Գարահիսարում թուրքերի հետապնդումներից խուսափելու համար[4]։ Նրա նախնիները Օզանյան ազգանունը վերցրել են իրենց հայրենի բնակավայրի անունով։[փա՞ստ]

Անդրանիկի մայրը մահացել է, երբ նա եղել է մեկ տարեկան, և նրան խնամել է իր ավագ քույրը՝ Նազելին։ Անդրանիկը հաճախել է տեղի Մուշեղյան դպրոցը 1875-1882 թվականներին, այնուհետև աշխատել է հոր ատաղձագործության խանութում[5]։ Նա ամուսնացել է 17 տարեկանում, սակայն նրա կինը մահացել է մեկ տարի անց՝ ծնունդ տալով իրենց որդուն, ով նույնպես մահացել է ծնվելուց 1 օր հետո[4]։Չթվագրված լուսանկար Անդրանիկի ձեռքում հրացան է։

3 04 2021

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 3x3 մոգական քառակուսի։

21480134
28622066
500300200
69014676
34700666
72471410
450400850
17001000700
21506001550
1042542500
57750077
46542423
458507535
1191127
57735542
14567212
24320043
388267255
479267212
24320043
18867255

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 34 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

712123
311615
211614
220102

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 50 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

1310198
2010119
6171215
1113818

31 03 2021

Проектное задание (выберите одно или выполните оба):
1. Расскажите о пасхальных традициях вашей семьи: как вы отмечаете Пасху, какие блюда готовите, в какие игры играете.
2. Спросите у своих родителей, бабушек и дедушек, как они отмечали Пасху, когда были маленькими. Что изменилось, а что осталось прежним?
Формат: текст / аудио / видео

Моя семья верит в Бога. Мы все православные и любим, почитать церковные праздники. Самым большим церковным праздником считается Пасха. Я очень люблю этот день. Он пропитан любовью, добротой и заботой.На пасху мы всегда красим яйца. Делаем мы это по старинному рецепту. Для этого мы заготавливаем луковую шелуху и варим в ней яйца.
Ночью мы идем в церковь. Там мы встречаем праздник и участвуем в праздничной литургии.