մաթեմատիկա 09.04

 

 1. Պատմի՛ր84300 թվի մասին:
 • Թիվըգրի՛րտառերով:
 • 84300-ն ունի   _0_ տասնյակ և _0_ միավոր
 • Հարևանթվերնեն՝84299  84301
 • Հաջորդողթիվն է՝ 84301
 • Նախորդողթիվն է՝84299
 • Մեծացրո՛ւ41789-ով:126089
 • Մեծացրո՛ւ13970-ով:98270
 • Մեծացրո՛ւ72084-ով:156384
 • Մեծացրո՛ւ 201470-ով:285770
 • Մեծացրո՛ւ 440064-ով:524364
 • Մեծացրո՛ւ 240747-ով:325047
 • Փոքրացրո՛ւ 30036-ով:54264
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով:64200
 • Փոքրացրո՛ւ 39009-ով:45291
 • Փոքրացրո՛ւ 20940-ով:63360
 • Փոքրացրո՛ւ11048-ով:73252
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 աննգամ։ 843000 8430000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 8430  843
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հարյուրյակը, հազարյակը
 •  Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։

Continue reading “մաթեմատիկա 09.04”