մաթեմատիկա 09.04

 

 1. Պատմի՛ր84300 թվի մասին:
 • Թիվըգրի՛րտառերով:
 • 84300-ն ունի   _0_ տասնյակ և _0_ միավոր
 • Հարևանթվերնեն՝84299  84301
 • Հաջորդողթիվն է՝ 84301
 • Նախորդողթիվն է՝84299
 • Մեծացրո՛ւ41789-ով:126089
 • Մեծացրո՛ւ13970-ով:98270
 • Մեծացրո՛ւ72084-ով:156384
 • Մեծացրո՛ւ 201470-ով:285770
 • Մեծացրո՛ւ 440064-ով:524364
 • Մեծացրո՛ւ 240747-ով:325047
 • Փոքրացրո՛ւ 30036-ով:54264
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով:64200
 • Փոքրացրո՛ւ 39009-ով:45291
 • Փոքրացրո՛ւ 20940-ով:63360
 • Փոքրացրո՛ւ11048-ով:73252
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 աննգամ։ 843000 8430000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 8430  843
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հարյուրյակը, հազարյակը
 •  Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։

Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Երկու տուփերից առաջինը կշռում է 400 գրամ, երկրորդը՝ 240 գրամ։ Քանի՞ կոնֆետ կա առաջին տուփում, եթե երկրորդ տուփում կա 6 կոնֆետ։

Լուծում 240:6=40 400:40=10

Պատասխան՝10

Բ․ Նարեն  ու Նիկան գնեցին կակաչներ։ Նարեն վճարեց  450 դրամ, իսկ Նիկան՝ 250 դրամ։ Քանի՞ կակաչ գնեց Նիկան, եթե Նարեն գնեց 9 կակաչ։

Լուծում450:9=50 250:50=5

Պատասխան՝5

Գ․ Հայրիկը գնեց 3 կգ խնձոր և 2 կգ նարինջ և վճարեց ընդամենը 2400 դրամ։ Ի՞նչ արժե 1 կգ խնձորը, եթե 1 կգ նարինջն արժե 600 դրամ։

Լուծում 600×2=1200 2400-1200=1200 1200:3=400

Պատասխան՝400

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s