15 04 2020 մաթեմատիկա

 1. Թվերըգրի՛րթվանշաններով.
 2. Երեքհարյուրքառասունվեցհազարչորսհարյուրերեսունութ346438
 3. Երկուհարյուրքսանութհազարյոթանասունյոթ228078
 4. Հիսունհինգհազարութ55008
 5. Հազարչորսհարյուր մեկ1401
 6. Հարյուրքսանհազարհինգ120005
 7. Չորսհարյուրիննսունինըհազարհարյուրհինգ499105
 8. Երեքհարյուրքսանհազարտասը320010
 9. Հիսունհազարվաթսունութ50068
 10. Հազարհինգհարյուրքառասուներկու1542

 • Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 =513281

+15479 
497802 
513281 

154978 + 95412 =250390

154978 
+95412 
250390 

450897 + 548977 =999874

+450897
 548977
 999874

247009 + 489726 =736735

+247009
 489726
 736735

          540078 + 45970 =586048

+540078
  45970
 586048
 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում 28×2=56 56-35=21

Պատ՝21

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում 60×2=120 120+60=180 180-100=80

Պատ80՝

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում 50×3=150 150+50=200 200-70=130

Պատ՝130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s