21 04 2020

 1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:
 • Թիվըգրի՛րտառերով:քսանհինգ հազար հինգ հարյուր
 • 25500-ն ունի   0 տասնյակ և 0 միավոր
 • Հարևանթվերնեն՝25499  25501
 • Հաջորդողթիվն է՝25501
 • Նախորդողթիվն է՝25499
 • Մեծացրո՛ւ  524789-ով:550289
 • Մեծացրո՛ւ 201970-ով:227070
 • Մեծացրո՛ւ 909784-ով:935284
 • Մեծացրո՛ւ 101472-ով:126972
 • Մեծացրո՛ւ 800064-ով:825564
 • Մեծացրո՛ւ 300747-ով:326247
 • Փոքրացրո՛ւ 3036-ով:22464
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով:5399
 • Փոքրացրո՛ւ 20002-ով:5498
 • Փոքրացրո՛ւ19471-ով:6029
 • Փոքրացրո՛ւ3048-ով:22452
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։ 255000  2550000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 2550  255
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը 225 226 227 228 229 230  240 250 260 270 280 290 300 400 500 600 700 800 900 1000
 •  Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։

2.Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:

123×5=100×5+20×5+3×5=500+100+15=615

163×3=100×3+60×3+3×3=300+180+9=489

642×4=600×4+40×4+2×4=2400+160+8=2568

518×2=500×2+10×2+8×2=1000+20+16=1036

254×6=200×6+50×6+4×6=1200+300+24=1524

615×7=600×7+10×7+5×7=4200+70+35=4305

 • 3.   Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․6 մատիտի համար էվան վճարեց 480 դրամ, որից հետո մեկ մատիտի գինը 20 դրամով էժանացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ մատիտը։

Լուծում 480:6=80 80-20=60

Պատ՝60

Բ․7 կոնֆետի համար Վիլյամը վճարեց 560 դրամ, որից հետո մեկ կոնֆետի արժեքը 10 դրամով թանկացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ կոնֆետը։

Լուծում 560:7=80 80-10=70

Պատ՝70

Գ․ 9 վարդի համար Դավիթը վճարեց 4500 դրամ, որից հետո մեկ վարդի արժեքը 30 դրամով էժանացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն վարդից 10 հատ գնելու համար։

Լուծում 4500:9=500 500-30=470 470×10=4700

Պատ4700՝

Դ․ 6 փուչիկի համար Ալեքը վճարեց 420 դրամ, որից հետո մեկ փուչիկի արժեքը 5 դրամով թանկացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն փուչիկից 8 հատ գնելու համար։

Լուծում 420:6=70 70-5=65 65×8=520

Պատ՝520

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s