30 04 0202

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

1200 : 300 =4

2500 : 50 =50

 6300 : 90 = 70

42000 : 700 =60

56000 : 80 =700

3600 : 90 =40

256 x 7 = 200 x 7 + 50 x 7 + 6 x 7=1400+350+42=1792

3694 x 3 = 3000×3+600×3+90×3+4×3=9000+1800+270+12=11082

1420 x 5 = 1000×5+400×5+20×5=5000+2000+100=7100

3450 x  4 = 3000×4+400×4+50×4=12000+1600+200=13800

2145 x 6 = 2000×6+100×6+40×6+5×6=12000+600+240+30=12870

3748 x 2 =3000×2+700×2+40×2+8×2=7496

  • Ո՞ր կտորն է պակասում։ 5
  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Եվան հեքիաթների գիրքը սկսեց կարդալ ապրիլի 3-ին և այն վերջացրեց մայիսի 2-ին։ Քանի՞ էջանոց էր այդ գիրքը, եթե Եվան կարդում էր ամեն օր, օրական 4 էջ։

Լուծում  30×4=120

Պատ120

Բ․Գարիկը խնդրագրքի խնդիրները սկսեց լուծել մարտի 27-ից և ավարտեց ապրիլի 10-ին։ Քանի՞ խնդիր լուծեց Գարիկը, եթե նա օրական լուծում էր 10 խնդիր։

Լուծում 15×10=150

Պատ150՝

Գ․Տիգրանն ապրիլի 7-ին սկսեց կարդալ «Ամեն ինչ տիեզերքի մասին» հանրագիտարանը: Օրական 5 էջ կարդալով՝գիրքն ավարտեց մայիսի 12-ին։ Քանի՞ էջից էր բաղկացած հանրագիտարանը։

Լուծում 36×5=180

Պատ180՝

Դ․ Ալեքսանդրը, ապրիլի 4-ից սկսած․10 օր շարունակ,  ամեն օր լուծեց 7 խնդիր։ Ընդամենը քանի՞ խնդիր լուծեց Ալեքսանդրը։

Լուծում 10×7=70

Պատ70՝

29 04 2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթհարյուր քառասուն

30045 – Երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վաթսունչորս հազար իննը

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700=9763-2100=7663

235 x 3 – 4200 : 60 =705-70=635

8100: 90 + (35×6): 7=90+30=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =50+300=350

  • Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։4
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։4
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։28
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։8
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։9
  • Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա1 հատի արժեքը2 հատի արժեքը5 հատի արժեքը10 հատի արժեքը  30 հատի արժեքը90 հատի արժեքը
Մկրատ30060015003000900027000
Կրտիչ9018045090027008100
Քանոն1503007501500450013500
Ամրակ102050100300900
Մատիտ8016040080024007200
Կոճգամ20401002006001800
առարկավճարեցԳնեց ․․․ հատ
Մկրատ9000 դրամ30
Կրտիչ1800 դրամ20
Քանոն1500 դրամ10
Ամրակ400 դրամ20
Մատիտ32000 դրամ400
Կոճգամ800 դրամ40