5 05 2020

  1. Թվերըգրի՛րթվանշաններով.

ա) երեքհարյուրքառասունհինգհազարչորսհարյուրտասնչորս-345.414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -570.086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112.041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153.425

  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

4500 ։ 10  + (5000 : 100 + 5)   x 10 = 450+550=1000

6300 : 63 :  (400 : 8 x 2)  =100:100=1

32 x (5 x 2) + (30 x 20 + 800:10) =  320+680=1000

5000 ։ (25 x 4 x 10) = 5000:1000=5

500 x (250 : 10 : 5 ) x  10 =500×50=25000

  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ 5 կգ կարտոֆիլի և 1 կգ  սոխ գնելու համար հարկավոր է 1300 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կարտոֆիլը, եթե 1 կգ սոխն արժե 300 դրամ։

Լուծում 1300-300=1000 1000:5=200

Պատ՝200

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 10-ական կիլոգրամ կարտոֆիլ և սոխ գնելու համար։

Լուծում 10×200=2000 10×300=3000  2000+3000=5000

Պատ՝5000

Բ․ 3 կգ կաղամբի  և 1 կգ գազարի համար վճարեցին 740 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կաղամբը, եթե 1 կգ գազարն արժե 200 դրամ։

Լուծում 740-200=540 540:3=180

Պատ՝180

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 20-ական կիլոգրամ կաղամբ և գազար գնելու համար։

Լուծում 180×20=3600  200×20=4000  3600+4000=7600

Պատ․՝7600

Գ․ Երբ Նարեն իր գումարի կեսը տվեց Արեգին, իր մոտ մնաց 400 դրամ։ Ինչքա՞ն  գումար ուներ Նարեն։

Լուծում 400×2=800

Պատ՝800

Դ․ Երբ Դավիթը կարդաց գրքի էջերի կեսը, մնաց կարդալու 80 էջ։ Քանի՞ էջից էր կազմված գիրքը։

Լուծում 80×2=160

Պատ՝160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s