6 05 2020

  1. Կարգայինգումարելիներիգումարըներկայացրո՛ւթվիտեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =572 .348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =679.132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142.467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981.231

  • Հաշվի ՛րարտահայությանարժեքը։

672 ։ 6 + 2400 ։ 600 + 521 x 4 = 112+4+2084=2200

480 : 80 + ( 54 – 240 : 60 ) : 50 = 6+50:50=7

 9 – 50 x ( 360 – 40 x 9 ) = 9-50×0=9

  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մի դաշտից հավաքեցին 340 կգ լոլիկ, մյուսից՝ 560 կգ։ Ամբողջ լոլիկը լցրին  10 կգ տարողությամբ արկղերի մեջ։ Հաշվի՛ր, թե քանի արկղ օգտագործվեց։

Լուծում  340+560=900  900:10=90

Պատ՝90

Բ․Պապիկը մի ծառից քաղեց 40 կգ ծիրան, իսկ մյուսից՝ 4 անգամ ավելի և հավասարապես տեղավորեց 20 արկղի մեջ։ Քանի՞ կիլոգրամ ծիրան նա լցրեց յուրաքանչյուր արկղի մեջ։

Լուծում 40×4=160  160:20=8

Պատ՝8

Գ․ Կարմիր և կապույտ ժապավենների ընդհանուր երկարությունը 850 մ է։ Քանի՞ մետր է կարմիր ժապավենը, եթե գիտենք, որ այն 250 մետրով երկար է կապույտ ժապավենից։

Լուծում  850-250=600  600:2=300  300+250=550

Պատ550՝

Դ․ Մեծ և փոքր լողավազաններում միասին լողում է 45 երեխա։ Քանի՞ երեխա է լողում փոքր լողավազանում, եթե գիտենք, որ մեծ լողավազանում 5-ով շատ երեխա է լողում։

Լուծում  45-5= 40 :2=20   20+5=25

Պատ՝20

Ե․ Նանեն գնել է 4 կոնֆետ, իսկ Արփին՝ 7կոնֆետ։ Ինչքա՞ն գումար է վճարելու Արփին, եթե գիտենք, որ Նանեն վճարել է 200 դրամ։

Լուծում 200:4=50 50X7=350

Պատ350՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s