13 05 2020

  1. Պատմի՛ր  674 820 թվի մասին:

1. Թիվը գրի՛ր տառերով.վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

2. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 674820=600000+70000+4000+800+20

3. Հարևան թվերն են 674819  674821

4. Հաջորդող թիվն է 674821

5. Նախորդող թիվն է 674819

6. Մեծացրո՛ւ  258.145-ով, 80813-ով.

 674820
+258145
 932965
 674820
+ 80813
 755633

7. Փոքրացրո՛ւ  40937-ով, 203451-ով.

 674820
 40937
 633883
 674820
203451
 471369

8. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ.67482000

9. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ.67482

10. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը.246780

11. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.876420

12. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր  5 հատ վեցանիշ թիվ.748260 604872 480726 842067 264708

13. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.842067 748260  604872 480726 264708

  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում 450:10=45  45×5=225 450+45+225=710

Պատ՝710

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում 2500:10=250 250×10=2500 2500+250+2500=5250

Պատ՝5250

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 1800:2=900 1800+900=2700 8000-2700=5300

Պատ՝5300

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 4500×2=9000 9000+4500=13500 18500-13500=5000

Պատ՝5000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s