30 10 2020

Առաջադրանքներ․

1․Համեմատի՛ր։ (աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով >, <, =)

 • 10սմ < 10մ
 • 167սմ =167սմ
 • 2մ =20դմ
 • 3դմ3սմ <35սմ
 • 13կմ560մ > 12կմ560մ
 • 7000կգ < 7000տ
 • 15կգ350գ = 15350գ
 • 5տ7ց >5տ400կգ
 • 8ց140կգ > 8ց110կգ
 • 67տ350գ > 61տ350գ
 • 5ր20վ > 4ր20վ
 • 27ր10վ < 27ր30վ

2․Բրիգադը մինչև ընդմիջում քաղեց 2տ450կգ խնձոր, իսկ ընդմիջումից հետո՝ 600կգ ավելի։ Ամբողջ խնձորը հավասարապես լցրեցին 220 արկղի մեջ և ուղարկեցին պահեստ։ Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր լցրեցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ 2450+600=3050 կգ  3050:220=14կգ

3․ Անին գնեց 7 միատեսակ տուփ կարագ։ Այդ կարագից 540գ նա օգտագործեց գաթա պատրաստելու համար, իսկ մնացած 860գ-ը պահեց սառնարանում։ Որքա՞ն էր մեկ տուփ կարագի զանգվածը։ 540+860=1400 գ=1կգ 400գ

27 10 2020

Չափման միավորներ։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։

Երկարության չափման միավորներ

 • 1սմ=10մմ
 • 1դմ=10սմ
 • 1մ=100սմ
 • 1մ=10դմ
 • 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ

 • 1կգ=1000գ
 • 1ց=100կգ
 • 1տ=1000կգ
 • 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ

 • 1օր=24ժ
 • 1ժ=60ր
 • 1ր=60վ
 • 1տ=12ամիս
 • 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700 սմ

36դմ=360 սմ

3մ5սմ=300սմ  +5սմ= 305 սմ

 • Արտահայտի՛րմիլիմետրով․

19սմ=190մմ

8մ=8000մմ

3սմ7մմ= 30մմ+7մմ=37մմ

 • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=30դմ+8դմ=38դմ

7կմ=70000դմ

2կմ4մ5դմ=20000դմ+40դմ+5դմ

=20045դմ

 • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ=6000մ

13կմ20մ=13000մ+20մ=13020մ

 • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000կմ=18կմ

36000կմ=36կմ

 • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ=24000կգ

11տ5ց=11000կգ+500կգ=11500կգ

3տ7ց12կգ=3000կգ+700կգ+12կգ=3712կգ

 • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30ց

375տ50ց=3750ց +50ց=3800ց

 • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ=7000գ

12տ=12000000գ

 • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=10տ

3000կգ=3տ

 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=270վ  

3օր8ժ= 80 ժ

3տարի 2ամիս= 38  ամիս

8դար 47տարի=847     տարի

22 10 2020

 1. Дайте описание собачки Мушки. Мушка была очень забавная собака но очень пугливая.
 2. Почему ребята во дворе смеялись над Людой? Потому что Люда побежала но за что-то зацепилась и упала.
 3. Что сделала Мушка, когда большая страшная собака бросилась на Люду? Мушка бросилась на большую страшную собаку.
 4. Почему все перестали дразнить Мушку? Потому что она хоть была маленькой и пугливой но все же свою хозяйку в беду не оставила.

Вставьте вместо точек местоимения:

мой, моя, моё

Это мой дом.              Это моя сестра.         Это мое окно.

Это мой брат.             Это мой  класс.          Это мое фото.

Это мое яблоко.         Это мой шкаф.           Это моя школа.

Это моя мама.            Это мой город.           Это мой журнал.

             твой, твоя, твоё

Это твое пальто.              Это твоя собака.       Это твой этаж.

Это твоя сумка.                Это твой дедушка.    Это твой сад.

Это твоя комната.            Это твоя бабушка.     Это твоя семья.

Это твой подъезд.            Это твоя карта.          Это твоя кошка

наш, наша, наше

Это наша страна.         Это наше море.            Это наша книга.

  Это наш город.           Это наш сын.             Это наш журнал.

ваш, ваша, ваше

Это ваша школа.         Это ваш друг.                Это ваш щенок.

Это ваш класс.           Это ваш подъезд.          Это ваш врач.

Это ваше пальто.         Это ваша сестра.             Это ваша учительница.

19 10 2020

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6 (6)

             
 487     Ստուգում՝6×7+6=42+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2= 17(1)

             
 352     Ստուգում՝17×2+1=34+1=35 
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 6(1)

             
 437     Ստուգում՝6×7+1=42+1=43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3)

             
 597     Ստուգում՝8×7+3=56+3=59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=65+2=67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=208(3)

              
 8354     Ստուգում՝208×4+3=832+3=835 
  8  208      
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=175

              
 8207     Ստուգում՝177×7+1=819+1=820 
  7  177      
 12          
   7          
   50         
   49         
    1         
              

940:13=72(4)

              
 94013    Ստուգում՝72×13+4=936+4=940 
  91 72       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=89(3)

              
 5376     Ստուգում՝89×6+3=534+3=537 
  48 89       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=70(4)
 • 601:10=60(1)
 • 760:100=7(60)
 • 940:100=9(40)
 • 9701:1000=9(701)
 • 5604:1000=5(604)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311=58182

         Ստուգում՝         
+  45871   58182  
   12311    12311  
   58182    45871  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

         Ստուգում՝         
          +       
                  
                  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x 123     9848    
    8      8  123  
  984     18      
           16      
           24     
            24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

844:4=211

         Ստուգում՝        
8444      211    
 8  211      4    
4        844    
  4               
  4              
   4              
   0              
                  

16 10 2020

2 Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 5418+333-444=5751   5751:3=1769   1769-333=1436  1769+444=2213

3 Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը։ 140-25+14=129  129:3=43  43+25=68  43-14=29

4 Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երկրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։3456 +345-612=3189   3189 :3=1063 1063-345=718  1063+612=1675

5 Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երկրորդում , իսկ երրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։  135+15-12=138  138:3=46 46-15=31 46+12=58

15 10 2020

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշթվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

  37265257   
   257  145   
  1156      
   1028       
   1285      
    1285      
       0      
              

Ստուգում՝

    X145     
     257     
   +1015     
    725      
   290       
   37265     
             
             

20374:122=167

Սյունակաձև

  20374122   
   122  167   
  817      
    732       
    854      
     854      
       0      
              

Ստուգում՝

    X167     
     122     
   + 334     
    334      
   167       
   20374     
             
             

1960:140=14

Սյունակաձև

   1960140   
    14014    
    560      
     560      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X140     
     14      
   + 56      
    14       
    1960     
             
             
             

17025:681=25

Սյունակաձև

  17025681   
   136225    
   3405      
    3405      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X681     
      25     
   +3405     
   1362      
   17025     
             
             
             

27861:251=111

Սյունակաձև

  27861251   
   251  111   
  276      
    251       
    251      
     251      
             
              

Ստուգում՝

    X111     
     251     
   + 111     
    555      
   222       
   27861     
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

3888:324=12

Սյունակաձև

   3888324   
    32412    
   648      
     648      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X324     
      12     
   + 648     
    624      
    6888     
             
             
             

13083:623=21

Սյունակաձև

  13083623   
   124621    
   623      
     623      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X623     
      21     
   + 623     
   1246      
   13083     
             
             
             

3586:326=11

Սյունակաձև

   3586326   
    32611    
    326      
     326      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X326     
      11     
   + 326     
    326      
    3586     
             
             
             

14 10 2020

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշթվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

Օրինակ՝ 696:12=58

Սյունակաձև

 69612     
  6058     
  96       
   96       
    0       
            
            

Ստուգում

            
   x 58     
    12     
   +116     
    58      
    696     
            

990:45=22

Սյունակաձև

             
  99045     
   9022     
   90       
    90       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x22       
    45       
 + 110       
   88        
   990      
             
             

1518:22=69

Սյունակաձև

             
 151822     
  13269     
  198       
   198       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x 69      
     22      
 +  138      
   138       
   1518      
             
             

2805:85=33

Սյունակաձև

             
 280585     
  25533     
  255       
   255       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x 33      
     85      
 +  165      
   254       
   2685      
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

938:14=67

Սյունակաձև

             
  93814     
   8467     
   98       
    98       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x67       
    14       
 + 268       
   67        
   938      
             
             

1862:98=19

Սյունակաձև

             
 186298     
   9819     
  882       
   882       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x 19      
     98      
 +  152      
   171       
   1862      
             
             

8673:59=147

Սյունակաձև

             
 867359     
  59 147    
 277        
  236        
   413       
   413       
    0       
             

Ստուգում՝

             
   X147      
     59      
 + 1323      
   735       
   8673      
             
             
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:67110535 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշթվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․
Օրինակ՝ 696:12=58
Սյունակաձև
 

6
9
6
1
2
 
 
 
 
 
 
 
6
0

5
8
 
 
 
 
 
 
 

9
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում․
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
+
1
1
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
9
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
990:45=22
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
9
0
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
9
0

2
2
 
 
 
 
 
 
 

 
9
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
1
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
9
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1518:22=69
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
5
1
8
2
2
 
 
 
 
 
 
 
1
3
2

6
9
 
 
 
 
 
 

 
1
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
6
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
1
3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5
1
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2805:85=33
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
8
0
5
8
5
 
 
 
 
 
 
 
2
5
5

3
3
 
 
 
 
 
 

 
2
5
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
5
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
1
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
6
8
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տնային առաջադրանք
 
1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․
 
938:14=67
 
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
3
8
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
8
4

6
7
 
 
 
 
 
 

 
 
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
2
6
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
3
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1862:98=19
 
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
8
6
2
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
8

1
9
 
 
 
 
 
 

 
8
8
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
8
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
1
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
8
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
1
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
6
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8673:59=147
Սյունակաձև
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
6
7
3
5
9
 
 
 
 
 
 
 
5
9
 

1
4
7
 
 
 
 
 

2
7
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ստուգում՝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
1
4
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
9
 
 
 
 
 
 
 
+
 
1
3
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
3
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
6
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 10 2020

Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված Է, թե քանի՞ հնչյուն կա):

Օրինակ՝

ասեղ (4) — ա, ս, ե, ղ:

Արմատ (5), երերալ (7), երազ (5), որոտ (5), տերև (5), որոշում (7), երևելի (8): ա,ր,մ,ա,տ: ե,ր,ե,ր,ա,լ: ե,ր,ա,զ: ո,ր,ո, տ: տ,ե,ր,և: ո,ր,ո,շ,ու,մ: ե,ր,և,ե,լ,ի:

2.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

եղևնի — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Երիտասարդ, ոլոռ, ողնաշար, հրշեջ, գրքույկ, բարև, կարևոր, բաճկոն, ոտք, երամ: երիտասարդ- 9 տառ 9 հնչյուն ոլոռ- 4 տառ 4 հնչյուն հրշեջ- 5 տառ 5հնչյուն գրքույկ- 6 տառ 6հնչյուն բարև-4 տառ 5 հնչյուն կարևոր-6 տառ 7 հնչյուն բաճկոն-6տառ 6 հնչյուն ոտք-3 տառ 3 հնչյուն երամ-4 տառ 4 հնչյուն

Ուշադիր կարդա՛, վերհիշի՛ր:

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

3. Իսկ հիմա ինքդ գրի՛ր բառեր(5-6 բառ), որոնք ավելի շատ հնչյուններ ունեն, քան տառեր : որովհետև- 8 տառ 9 հնչյուն : Երևան-5տառ 6 հնչյուն: անօթևան-7 տառ 8 հնչյուն: բարև-4տառ 5հնչյուն:տերև-4տառ 5 հնչյուն

12 10 2020

Պարապմունք 16

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև

             
  1533      
   1551     
    3       
     3       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x51       
     3       
   153       
             
             
             
             

196:7=28

Սյունակաձև

    1967     
     1428    
    56      
      56      
       0      
              
              

Ստուգում

             
   x 28      
      7      
    196      
             
             
             

168:3=56

Սյունակաձև

 1683    
  15 56   
 18    
   18     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  56     
      3     
     168     
             
             
             

192:4=48

Սյունակաձև

 1924    
  1648   
 32     
   32     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  48     
      4     
     192     
             
             
             

835։5=167

Սյունակաձև

 8355      
  5 167    
 33        
  30        
   35       
   35       
    0       
            
            

Ստուգում

             
   x 167     
      5     
     835     
             
             
             

228:6=38

Սյունակաձև

 2286    
  1838   
 48     
   48     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  38     
      6     
     228     
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով

423:9=47

Սյունակաձև

 4239    
  3647   
 63     
   63     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 47     
   9     
 +423     
          
         
          

304:2=152

Սյունակաձև

  3042      
   2 152    
  10        
   10        
    04       
     4       
     0       
             

Ստուգում

          
 x 152    
    2    
 + 304    
          
         
          

234:3=78

Սյունակաձև

 2343    
  2178   
  24     
   24     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 78     
   3     
 +224     
          
         
          

416:8=52

Սյունակաձև

 4168    
  4052   
 16     
   16     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 52     
   8     
 +416     
          
         
          

9 10 2020


Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

 1. Տրված բառերում  ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ Երևան երեք երկինք

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որտեղ որթ որդ ոչ որսորդ  2. Տրվածբառերում  և  տառնինչպե՞սէկարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև Երևան արև անձրև

Բ. Նաև, թեև, և բարև որոհետև

3. Գրի՛ր բառասկզբում  է  ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ:4. Գրի՛ր բառասկզբում  O ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ: Էմմա էջ էջանիշ Էջմիածին Էրեբունի օր օթևան օրոր օճառ էմման ամեն օր գնում է դպրոց: Գրքի էջը ճղվել էր: Էջմիածինը գեղեցիկ է: Օճառով լվանում ենք ձեռքերը: Այս օր շատ շոգ է: