9 10 2020

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170    585   

82844+7258= 90102

+82844 Ստուգում՝90102  
  7258    7258  
 90102   82844  

4758+645=5403

+4758 Ստուգում՝5403   
  645    645   
 5403   4758   

11111+11684=12795

+11111 Ստուգում՝12795  
  1684    1684  
 12795   11111  

1147+5689=6836

+1147 Ստուգում՝6836   
 5689   5689   
 6836   1147   

47859+16982=64841

+47859 Ստուգում՝64841  
 16982   16982  
 64841   47863  

6729+1284=8013

+6729  Ստուգում՝8013   
 1284    1284   
 8013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054  ճիշտ է

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922  ճիշտ է

Ստուգում՝7922  
  7897  
    25  

978+167=1154  ոչ

Ստուգում՝1154  
   167  
   987  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

   X – 7 + 12 =24   24 -12 + 7 =19       Պատ  19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ  է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

    1255 -25 =1230  1230 :  2= 615    Պատ 615կմ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98=9280

+9182 Ստուգում՝9280   
   98     98   
 9280   9182   

1487+561=2048

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810=93431

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170    585   

82844+7258= 90102

+82844 Ստուգում՝90102  
  7258    7258  
 90102   82844  

4758+645=5403

+4758 Ստուգում՝5403   
  645    645   
 5403   4758   

11111+11684=12795

+11111 Ստուգում՝12795  
  1684    1684  
 12795   11111  

1147+5689=6836

+1147 Ստուգում՝6836   
 5689   5689   
 6836   1147   

47859+16982=64841

+47859 Ստուգում՝64841  
 16982   16982  
 64841   47863  

6729+1284=8013

+6729  Ստուգում՝8013   
 1284    1284   
 8013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054  ճիշտ է

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922  ճիշտ է

Ստուգում՝7922  
  7897  
    25  

978+167=1154  ոչ

Ստուգում՝1154  
   167  
   987  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

   X – 7 + 12 =24   24 -12 + 7 =19       Պատ  19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ  է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

    1255 -25 =1230  1230 :  2= 615    Պատ 615կմ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98=9280

+9182 Ստուգում՝9280   
   98     98   
 9280   9182   

1487+561=2048

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810=93431

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s