19 10 2020

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6 (6)

             
 487     Ստուգում՝6×7+6=42+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2= 17(1)

             
 352     Ստուգում՝17×2+1=34+1=35 
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 6(1)

             
 437     Ստուգում՝6×7+1=42+1=43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3)

             
 597     Ստուգում՝8×7+3=56+3=59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=65+2=67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=208(3)

              
 8354     Ստուգում՝208×4+3=832+3=835 
  8  208      
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=175

              
 8207     Ստուգում՝177×7+1=819+1=820 
  7  177      
 12          
   7          
   50         
   49         
    1         
              

940:13=72(4)

              
 94013    Ստուգում՝72×13+4=936+4=940 
  91 72       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=89(3)

              
 5376     Ստուգում՝89×6+3=534+3=537 
  48 89       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

  • 905:10=90(5մն.)
  • 560:100=5(60մն.)
  • 8701:1000=8(701մն.)
  • 704:10=70(4)
  • 601:10=60(1)
  • 760:100=7(60)
  • 940:100=9(40)
  • 9701:1000=9(701)
  • 5604:1000=5(604)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311=58182

         Ստուգում՝         
+  45871   58182  
   12311    12311  
   58182    45871  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

         Ստուգում՝         
          +       
                  
                  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x 123     9848    
    8      8  123  
  984     18      
           16      
           24     
            24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

844:4=211

         Ստուգում՝        
8444      211    
 8  211      4    
4        844    
  4               
  4              
   4              
   0              
                  

16 10 2020

2 Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 5418+333-444=5751   5751:3=1769   1769-333=1436  1769+444=2213

3 Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը։ 140-25+14=129  129:3=43  43+25=68  43-14=29

4 Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երկրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։3456 +345-612=3189   3189 :3=1063 1063-345=718  1063+612=1675

5 Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երկրորդում , իսկ երրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։  135+15-12=138  138:3=46 46-15=31 46+12=58

15 10 2020

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշթվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

  37265257   
   257  145   
  1156      
   1028       
   1285      
    1285      
       0      
              

Ստուգում՝

    X145     
     257     
   +1015     
    725      
   290       
   37265     
             
             

20374:122=167

Սյունակաձև

  20374122   
   122  167   
  817      
    732       
    854      
     854      
       0      
              

Ստուգում՝

    X167     
     122     
   + 334     
    334      
   167       
   20374     
             
             

1960:140=14

Սյունակաձև

   1960140   
    14014    
    560      
     560      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X140     
     14      
   + 56      
    14       
    1960     
             
             
             

17025:681=25

Սյունակաձև

  17025681   
   136225    
   3405      
    3405      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X681     
      25     
   +3405     
   1362      
   17025     
             
             
             

27861:251=111

Սյունակաձև

  27861251   
   251  111   
  276      
    251       
    251      
     251      
             
              

Ստուգում՝

    X111     
     251     
   + 111     
    555      
   222       
   27861     
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛րբաժանումևարդյունքըստուգի՛րբազմապատկումով․

3888:324=12

Սյունակաձև

   3888324   
    32412    
   648      
     648      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X324     
      12     
   + 648     
    624      
    6888     
             
             
             

13083:623=21

Սյունակաձև

  13083623   
   124621    
   623      
     623      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X623     
      21     
   + 623     
   1246      
   13083     
             
             
             

3586:326=11

Սյունակաձև

   3586326   
    32611    
    326      
     326      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X326     
      11     
   + 326     
    326      
    3586