Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 12սմ+12սմ+12սմ+12սմ=48սմ

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 3×4=12դմ2

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36:3=12սմ 36+12=48սմ  48×4=192սմ2

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36:4=9սմ 9×9=81սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։ 25:5 =5սմ 5սմ+5սմ+5սմ+5սմ=20սմ

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 100:4=25դմ  25×25=525դմ2

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 21սմ+21սմ+21սմ+21սմ=84սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 8դմx8դմ=64դմ

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 44:4=11 սմ11×11=121սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։ 49:7=7սմ2 7+7+7+7=28սմ

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

փակ բեկյալ

2 Տարբերակներից որում է պատկերված ինքնահատվող բեկյալ։

Պատկեր 1․

Պատկեր 2․

ինքնահատվող հատված

Պատկեր 3

3 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:

11սմ+5սմ+8սմ=24սմ

4.  Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=20դմ, BC=50 դմ, CD =80դմ

20դմ+50դմ+80դմ=150դմ=1500սմ

5.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար: 3×8=24  2×8=16 1×8=8 24+8+16=48

6 Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված:0

7․Օգտագործելով թվաբանական գործողության նշանները՝ հինգ մեկերի միջոցով ստացեք 100:

Տնային առաջադրանքներ

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

բաց բեկյալ

2 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=14սմ, BC=4սմ, CD=9 սմ, DE=16սմ:

14սմ+ 4սմ+ 9սմ+16սմ=43սմ

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։

5սմ+7սմ+9սմ=21սմ=210մմ

Առաջադրանքներ․

  1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700սմ

36դմ=3600սմ

3մ5սմ=305սմ

  • Արտահայտի՛րմիլիմետրով․

19սմ=190մմ

8մ=8000մմ

3սմ7մմ=307մմ

  • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=38դմ

7կմ=70000դմ

2կմ4մ5դմ=20045դմ

  • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ=6000մ

13կմ20մ=13020մ

  • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000մ=18կմ

36000մ=36կմ

  • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ=24000կգ

11տ5ց=11500կգ

3տ7ց12կգ=3712կգ

  • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30ց

375տ50ց=3800ց

  • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ=7000գ

12տ=12000000գ

  • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=10տ

3000կգ=300տ

  1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=270     վ

3օր8ժ= 80     ժ

3տարի 2ամիս= 38  ամիս

8դար 47տարի=  847   տարի