2 12 2020

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
  2. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները:
  3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:
  4. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերները,  ջուրը:
  5. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

Երկրի ընդերքրում գտնվոշ ջրեը կոչվում են արորերկյա ջրեր է ջրերը գոյացել են երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և կուտականան հետևանքով : 2 Երկրակեղևը կազմող ապարները ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնելու հատկություն բաժանվում են երկու խմբի ջրաթափանց և ջրամերժ: 4 Աղբյուրները կարող են լինել տաք և սառը Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ; Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք չուր և գոլոշի շատրվանող աղբյուրների կոչվում են գեզերներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s