7 12 2020

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

1Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:    17-3=14                                                                                                          

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի: =30-20=10  30+6=36   36-10=26

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:   5×7=35  35+5=40  40:5=8 

4.Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։ 60 :6=10  10+ 7=17

7 12 2020

.Կետերը փոխարինի´ր  գ, կ կամ ք տառերով (գ-կ-ք —ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Թարգ մանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, oգուտ, անեծք., սայթակել, զորք, վարքաբեկել, գրկել, ձագուկ

2.Կետերը փոխարինի´ր  դ, տ կամ թ տառերով  (դ-տ-թ—ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի  անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարդախիտ, բրդոտ. ժողովուրդ հերդ, օրիորդ ընդունակ, արտաքին, չորրոդ, մարդկային. փարթամ:

3. 1-ին և 2-րդ շարքի բառերը գործածելով մի սիրուն պատմություն հորինի՛ր: Երգիչը գնացել էր զորքի մոտ. գրկեց նրանց զվարթ համերգ տվեց: նրա պարգևատրեցին: նրանզինվօրները նվիրեցին բրդոտ արջ: