7 12 2020

.Կետերը փոխարինի´ր  գ, կ կամ ք տառերով (գ-կ-ք —ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Թարգ մանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, oգուտ, անեծք., սայթակել, զորք, վարքաբեկել, գրկել, ձագուկ

2.Կետերը փոխարինի´ր  դ, տ կամ թ տառերով  (դ-տ-թ—ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի  անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարդախիտ, բրդոտ. ժողովուրդ հերդ, օրիորդ ընդունակ, արտաքին, չորրոդ, մարդկային. փարթամ:

3. 1-ին և 2-րդ շարքի բառերը գործածելով մի սիրուն պատմություն հորինի՛ր: Երգիչը գնացել էր զորքի մոտ. գրկեց նրանց զվարթ համերգ տվեց: նրա պարգևատրեցին: նրանզինվօրները նվիրեցին բրդոտ արջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s