9 12 2020

  1. Ի՞նչ նշանակություն ունի մթնոլորտը Երկրի համար: Օդի շերտը որը շրջապատռւմ է երկիրը կոչվում է մթնոլորտ:
  2. Որո՞նք են մթնոլորտն աղտոտող հիմնական աղբյուրները:Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրներն են հրաբուխները ամտառի հրդեհները և այլ բնական երևույթները:
  3. Ի՞նչ նյութերով է աղտոտված մթնոլորտը: Քիմիական, թունաքիմիկատներով, թունավոր գազերով:
  4. Ձեր բնակավայրում մթնոլորտն աղտոտող ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Թունավոր գազերը ծուխը փոշին մուրը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s