16 12 2020

ԳԻՐՔ- պարզ բառ գրիչ- պարզ բառ տերևաթափ- տերև +ա+թափ (բարդ բառ) վերջալույս-վերջ+ա +լույս (

բարդ բառ ) մարդուկ- մարդ ( արմատ) ուկ (ածական) արևային-արև (արմատ) ային-ածանց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s