31 03 2021

Проектное задание (выберите одно или выполните оба):
1. Расскажите о пасхальных традициях вашей семьи: как вы отмечаете Пасху, какие блюда готовите, в какие игры играете.
2. Спросите у своих родителей, бабушек и дедушек, как они отмечали Пасху, когда были маленькими. Что изменилось, а что осталось прежним?
Формат: текст / аудио / видео

Моя семья верит в Бога. Мы все православные и любим, почитать церковные праздники. Самым большим церковным праздником считается Пасха. Я очень люблю этот день. Он пропитан любовью, добротой и заботой.На пасху мы всегда красим яйца. Делаем мы это по старинному рецепту. Для этого мы заготавливаем луковую шелуху и варим в ней яйца.
Ночью мы идем в церковь. Там мы встречаем праздник и участвуем в праздничной литургии.

30 03 2021

Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Опубликовано 4 марта, 2020 автором Քրիստինե Շահբազյան

Без названия (3)

Մի օր կեն.անաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամ.որդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամ.ա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձուղտի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփրդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կեսօրին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձուղտի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տարօրինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձուղտի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամփորդում էին, ճամփորդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:
 2. Տրված բառերը բառերը բաղադրիչների(մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝  կեսօր, արևամուտ, ձանձրալի, աշխարհ, ճանապարհորդ: կեսօր– կես +օր – բարդ արևամուտ– արև+ա+մուտ- ածանցավոր ձանձրալի,ձանձր+ալիածանցավորաշխարհպարզ ճանապարհորդճանապարհ+որդ բարդ

       3.  Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

    կապիկները       ճամփորդեցին:      

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ:

կապիկները  ճամփորդեցին:

գ) Լույսն անջատվեց, երխաները քնեցին:

Աննան նվագում է, կիթառ:

Աստղերը շողշողում են երկինքը լուավորվեց:

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի, ճանապարհ, արևամուտ բառերի հոմանիշները:

այգի -բացատ

ճանապարհ– ուղի

արևամուտ  -մայրամուտ

 5. Գրի՛ր տարօրինակ, գիշեր, նույն, դուրս գալ բառերի հականիշները:

տարօրինակ -սովորական,

գիշեր -ցերեկ

նույն -տարբեր

դուրս գալ  -մտել

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր աշխարհը բնութագրող բառերը:մեծ է աշխարհ ձանձրալի է աշխարհը, տարօրինակ աշխարհ

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ: Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր: Այո համաձայն եմ կապիկների հետ: իմ աշխարհը: շատ հետաքրքիր է: Ես շատ եմ սիրում իմ աշ- խարհը: Իմ աշխարհը գունավոր է և սիրուն է:

29 03 2020

Ջրավաճառ պատանին

Ծառերի և թփերի միջից երևում է հին Երևանի ջրավաճառների հավաքական կերպարը ներկայացնող «Ջրավաճառ պատանին» («Երևանի սառը ջուր») քանդակը (14) (1970թ., քանդակագործ Հ. Բեջանյան): Այն խորհրդանշում է ժամանակին քաղաքային կյանքին շատ բնորոշ կողմերից մեկը։

Պատանի ջրավաճառները քայլում էին հին Երևանի փողոցներով` ուսներին դրած կավե կժեր, ձեռքներին` թաս` հին քաղաքի փոշոտ ու աղմկոտ փողոցների անցորդներին առաջարկելով երևանյան սառն ու զուլալ ջուրը։ Ամառային տապ օրերին ամենուր կարելի էր լսել «Ջո˜ւր եմ ծախում, սա˜ռը ջուր…» կանչերը։

18 03 2021

 1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը:
 3. Գրի՛ր  գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները:
 4. գիժ-խելագար ժիր- ճարպիկ շեն- մարդաբնակ:
 5. թշվառ– դժբախտ
 6. թուխ-թխագույն
 7. ամբար-պահեստ
 8. սուգ անել-Սգալ
 9. պաղել– մրսել
 10. դալկանալ -գունատվել
 11.  
 12. Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառԵրի հականիշները:ժիր-ծույլ
 13. սուսիկ-փուսիկ-ծույլ
 14. աշխույժ-ալարկոտ
 15. ծույլ-աշխատասեր
 16. լիքը-քիչ
 17. ուրախ– տխուր
 18. առողջ -հիվանդ
 • Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)։ծույլԱռակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)
 • մոծակ պար քամի արև գարուն Ոտներ թել սեղան Երես գել
 • սիրուն սոված  սև Ճահճոտ Ճոխ ծույլ աշխույժ Սուսիկ սառած ծակ

17 03 2021

 • Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր
 •  մըտիկ-մտիկ տուր
 •  դալկանում-դժգունել
 •  շուշտիկ-ցանցառ
 • սալարած-Սալակառույց
 • ծերպ-Փոքրիկ անցք՝
 • պաղել-սառույց դառնալ,
 • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3 առած):
 • Չցանես նը, չես կանա քաղի:
 • Ինչ որ ցանես, էն էլ  կհնձես:
 • Ով ալարի, ոչ դալարի:
 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մր.յուն, աշխար.,  հանկար.,  համ. ուրել, զար.նել

Մրջյուն աշխարհ, հանկարծ համբուրել զարթնել

16 03 2021

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 2/4 4/8 4/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։ 6/70 11/70 41/70 58/70 60/70

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու  մասի մակերեսը։ 7×7=49 սմ 2  մասի զանգվածը։ 1

420-ի  մասը 420 5/6 = 420: 6 x5 =350

35-ի  մասը 35 3/7=35 :7×3=5×3=15

180 – ի  մասը 180 5/9 = 180 :9×5= 20×5= 100

7․Հաշվի՛ր

480 դրամի  մասը 480 5/6 =480:6 x5 =80×5=400

18ժ-ի  մասը 18 2/3 =18 :3 x2= 6×2=12

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի  մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան 126 :6×5 =21×5=105

9 03 2021

Федя и Таня всю зиму жили за городом с мамой и папой, и им казалось, что не может быть времени лучше, чем зима.

Зимой они очень веселились. В светлые, морозные дни дети подолгу оставались в саду, гонялись там друг за другом, играли в снежки, катали друг друга на санках, иногда вместе скатывались на них со снежной горки, весело и быстро скользили на коньках.

Дети очень жалели, что подходит весна. Там, где солнце пригревало землю, стала проглядывать черная земля. Как-то раз, когда ребята гуляли в саду, Федя с удивлением остановился и закричал:

— Таня, Таня, посмотри цветочки!

Таня подошла и остановилась. Действительно, в одном месте, там, где растаял снег, виднелись светло-зеленые стебельки, а на них покачивались хорошенькие маленькие, белые цветочки.

— Бедненькие, — сказала Таня, — Они думали, что пришла весна и выросли. Как им должно быть холодно! Как жалко видеть их посреди льда и снега. Бежим домой, позовём маму, спросим её, как бы нам согреть цветочки. Мне кажется, они ошиблись и расцвели слишком рано.

Федя и Таня побежали домой и рассказали маме, что в саду выросли цветы, которые вероятно ошиблись, теперь мёрзнут и, конечно, умрут от холода.

— Нет, нет, — ответила мама — не бойтесь за них. Это подснежники, самые первые весенние цветы. Они не боятся холода, они растут под снегом. Они лучше всех растений чувствуют тепло солнечных лучей и раньше других просыпаются от зимнего сна. Они говорят нам, что скоро придёт весна, запоют птицы и расцветут другие цветы. Но, конечно, если опять придут большие морозы — подснежники погибнут. Подснежники — растения невысокие. Прижимаются они к земле, так им теплее, — сказала мама.

 1. Перечислите времена года. Весна
 2. Назовите весенние месяцы. Март Апрель Май
 3. Первые весенние цветы – это подснежники
 4. Подготовьте пересказ текста «Подснежники».

9 03 2021

 1. Ինչո՞ւ էին եվրոպացիները ձգտում Հնդկաստան և Չինաստան հասնել ծովային ուղով:Նրանք այդ երանելի երկրներ էին հասնում կիզիչ անապատներով, բարձրաբերձ լեռներով ու խորը կիրճերով անցնող, վտանգներով լի ճանապարհներով: Մյուս կողմից էլ ավազակներն ու ծովահենները փակել էին դեպի Հնդկաստան և Չինաստան տանող քարավանային ճանապարհները, և անխնա կողոպտում էին վաճա­ռականներին կամ էլ նրանցից պահանջում էին բարձր մաքսեր:
 2. Ինչպե՞ս էր ծրագրել Կոլումբոսը հասնել Հնդկաստան: Եվ ահա, 1492 թվականի օգոստոսի 3-ին Կոլումբոսի երեք նավից բաղկացած նավախումբը 90 հոգանոց անձնակազմով դուրս է գալիս իսպանական Պալոս նավահանգստից և ուղղություն վերցնում դեպի արևմուտք:
 3. Ի՞նչ նշանակություն ունեցան Կոլումբոսի ճանա­պարհորդությունները մարդկության համար: նրանք առաջին ան­գամ ծանոթանում են ծխախոտի գործա­ծությանը, կարտոֆիլի, լոլիկի, սեխի, Եգիպտացորենի և եվրոպացիներին մինչ այդ անծանոթ շատ այլ մշակա­բույսերի, որոնք հետագայում տարած­վեցին բոլոր մայրցամաքներում:
 4. Աշխարհի քարտեզով գտիր, թե աշխարհագրական ի՞նչ անուններ կան ի պատիվ Կոլումբոսի:Սան Սալվադոր», այսինքն՝ «Սուրբ Փրկիչ»:Կուբա կղզին:
 5. Ինչո՞ւ Նոր աշխարհը Ամերիկա կոչվեց: աշխարհագրական ի՞նչ անուններ կան ի պատիվ Կոլումբոսի: