17 03 2021

 • Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր
 •  մըտիկ-մտիկ տուր
 •  դալկանում-դժգունել
 •  շուշտիկ-ցանցառ
 • սալարած-Սալակառույց
 • ծերպ-Փոքրիկ անցք՝
 • պաղել-սառույց դառնալ,
 • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3 առած):
 • Չցանես նը, չես կանա քաղի:
 • Ինչ որ ցանես, էն էլ  կհնձես:
 • Ով ալարի, ոչ դալարի:
 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մր.յուն, աշխար.,  հանկար.,  համ. ուրել, զար.նել

Մրջյուն աշխարհ, հանկարծ համբուրել զարթնել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s