30 04 2021

Հինգերորդ օրը բացահայտեցի փոքրիկ իշխանի կյանքից ևս մի գա□տնիք, ու դարձյալ գառնուկի շնորհիվ: Առանց որևէ նախաբանի, նա ինձ մի անսպասելի հարց տվեց, որը, երևի, երկար մտորումների արդյունք էր:

— Եթե գառնուկը թփեր է ուտում, ուրեմն ծաղիկներ է՞լ  (ուտել):

— Ոչխարն ուտում է ամեն ինչ:

— Հա՞, նույնիսկ փշո՞տ ծաղիկներ:

— Բա փշերն ինչի՞ համար են:

Ես չգիտեի: Այդ պահին ես շատ էի զբաղված. փորձում էի դուրս քաշել շարժիչի մեջ լռված հեղույսը: Եվ շատ անհանգիստ էի, որովհետև օդանավիս անսարքությունն ավելի ու ավելի վտանգավոր էր դառնում, իսկ օր օրի պակասող խմելու ջուրը նշան էր, որ վեր□ը լավ չի լինելու:

— Բա փշերն ինչի՞ համար են:

Փոքրիկ իշխանն իր տված հարցերը երբեք անպատասխան չէր թողնում:

Փչացած հեղույսի պատճառով տրամադրությունս ընկել էր, և ես հենց այնպես պատասխանեցի.

— Փշերը ոչ մի բանի պետք չեն, փշերի օգնությամբ ծաղիկներն ընդամենը արտահայտում են իրենց չարությունը:

— Ի՜նչ ես ասում…

Եվ  փոքր-ինչ լռելուց հետո  մի տեսակ հիշաչարությամբ նետեց.

— Չե՛մ հավատում: Ծաղիկները թույլ են: Եվ շատ միամիտ են: Նրանք ամեն կերպ (փորձել) համար□ակ երևալ: Նրանց թվում է, թե իրենց փշերով կարող են բոլորին վախեցնել:

Ես ոչինչ չպատասխանեցի: Այդ պահին միտքս ուրիշ տեղ էր. «Եթե հեղույսը դուրս չեկավ, մուրճով կխփեմ ու կհանեմ»: Փոքրիկ իշխանը նորից մտքերս իրար խառնեց.

— Եվ դու կարծում ես, թե ծաղիկները…

— Չէ՛, չէ՛: Ես ոչինչ չեմ կարծում: Ես քեզ հենց այնպես ասացի: Հիմա լուրջ գործով եմ զբաղված:

Նա ապշած ինձ նայեց.

— Լուրջ գո՜րծ:

Փոքրիկ իշխանը (նայել) ձեռքիս մուրճին, քսայուղի մեջ թաթախված մատներիս և այն առարկային, որի վրա կռացել էի, և որը նրան չափազանց տգեղ էր թվում:

— Այնպես ես խոսում, կարծես մեծահասակ լինես:

Այդ խոսքերից մի քիչ (ամաչել): Իսկ նա շարունակեց անողոք շեշտով:

— Չեղա՛վ, դու ամեն ինչ շփոթում ես…Դու խառնում ես ամեն ինչ:

Նա իսկապես շատ էր բարկացել: Քամին խաղում էր նրա ոսկեգանգուր մազերի հետ:

— Ես մի մոլորակ գիտեմ որտեղ մորեգույն դեմքով մի մարդ է ապրում: Նա ոչ մի անգամ ծաղկից հոտ չի քաշել: Ոչ մի անգամ աստղերին չի նայել: Երբեք ոչ մեկի չի սիրել: Նա միշտ զբաղված է եղել թվեր գումարելով: Եվ ամբողջ օրը քեզ նման անընդհատ նույն բանն է կրկնում. «Ես լո՜ւրջ մարդ եմ, ես լո՜ւրջ մարդ եմ», և գոռոզությունից փքվում է: Բայց նա մարդ չէ, նա սո՛ւնկ է:

— Ի՞նչ է:

— Սո՛ւնկ է:

Փոքրիկ իշխանը զայրույթից գունատվել էր:

   1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
գա□տնիք, – գաղտնիք

վեր□ -վերև

համար□ակ -համարձակ

ջար□ելով -ջարդելով

    2.Ի՞նչ է նշանակում անհանգիստ բառը.

ա/ հանգիստ չունեցող ճիշտ է

բ/ անհամբեր

գ/ անընդհատ աշխատող

դ/ անընդհատ հանգստացող

      3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները.

ա/ վտանգավոր   _ անվտանգ

բ/ չարություն  _ բարություն

գ/ թույլ  _ ուժեղ

դ/  տգեղ _ գեղեցիկ

  4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ վտանգավոր — ածանցավոր

բ/ անպատասխան- ածանցավոր

գ/ մուրճ- ածանցավոր սխալ

դ/ հաստափոր-բարդ

    5. Տրված գոյականների դիմաց գրի՛ր դրանց հոգնակին.

ա/ ծաղիկ    – ծաղիկներ

բ/ իշխան   __ իշխաններ

գ/ քամի   _ քամիներ

դ/ փուշ   -փշեր

   6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է:    Սխալ տարբերակն ընդգծի

ա/ մորեգույն-ածական սխալ է բարդ

բ/  ծաղիկ-գոյական

գ/ հինգ -թվական

դ/ ոսկեգանգուր-գոյական սխալ է բարդ

7. Դու՛րս  գրիր տեքստում փակագծերի մեջ  դրված բայերը  և  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

ուտել                     կուտի

փորձել                     փորձեցին

նայել                   նայեց

ամաչել ամաչեցի

 8.Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը:

   Քամին  խաղում էր  նրա  ոսկեգանգուր մազերի հետ:

ենթակա       քամի

ստորոգյալ   խաղում եր

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և  հարցական նախադասություն:

Առանց որևէ նախաբանի, նա ինձ մի անսպասելի հարց տվեց, որը, երևի, երկար մտորումների արդյունք էր;

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. Տեքստից դու՛րս գրիր Փոքրիկ իշխանին նկարագրող արտահայտությունը:
   Փոքրիկ իշխանն իր տված հարցերը երբեք անպատասխան չէր թողնում: —————————————————————————————————————————————————————————————

  12. Ինչո՞ւ էր անհանգստացած Փոքրիկ իշխանը.

ա/ որ ոչխարը կարող էր ուտել իր միակ ծաղկին:

բ/ որ  ինքնաթիռի շարժիչը անսարք էր: ճիշտ է

գ/ որ քամի էր:

դ/ որ ինքնաթիռները թռչում են:

13. Հեղինակը Փոքրիկ իշխանի ո՞ր խոսքերից ամաչեց:

— Այնպես ես խոսում, կարծես մեծահասակ լինես:

_______________________________________________________________________

    14. Փոքրիկ իշխանի կարծիքով ̀  ծաղիկների փշերն ինչի՞ համար են:

Նրանց թվում է, թե իրենց փշերով կարող են բոլորին վախեցնել:

      15.Ինչո՞ւ էր փչացել օդանավի շարժիչը:

Փչացած հեղույսի պատճառով :

Мой любимый вид спорта

Я всегда любил всевозможные игры с мячом. В школе нас обучали многим играм, рассказывали правила и стратегии. Я долго не раздумывал и сразу понял, что футбол – это одна из самых интересных игр.

Мне нравится, что в игре участвует две команды, как и во многих спортивных играх с мячом. Но особое отличие, например, от футбола заключается в том, что команда играет как одно целое. Здесь нет такого большого поля, поэтому игроки команды в любой момент могут тебя поддержать

28 04 2021


Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։
7x60x5= 300 x 7=2100
172x2x5 =10 x172=17200
6x5x6x5x6x5=30x30x30=27000
2x4x3x2+6x7x5x2=48 +420=468

 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունները
  2կմ350մ+ 650 մ=3կմ
  7կմ550մ+ 2կմ 450 մ=10կմ
  2մ25սմ + 75սմ = 3մ
  2սմ2մմ+ 12սմ 8մմ= 15սմ
  2մ7դմ + 15մ 3 դմ = 18մ
  3․ Համեմատի՛ր
  5կգ600գ < 6կգ500գ
  23կմ30մ < 30կմ23մ
  12դմ5դմ > 10դմ8դմ
  4․ Շաբաթօրյակին մասնակցում էին 125 աշակերտ։ Աղջիկները 11-ով շատ էին
  տցաներից։ Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում այդ շաբաթօրյակին։125 -11=114 114: 2= 57 57+11=68
  5․ 2 պարկերից առաջինում կար 24կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց
  երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար
  երկրորդ պարկում։ 24-4=20 20:2=10 10+4=14

6․ 280 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին
ազատ տեղերից։ Հաշվի՛ր մուտքի տոմսի արժեքը՝ գիտենալով, որ այդ օրվա վաճառված
տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է։

23 04 2021

Փաթեթ 3

1 Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ 

9  եռանկյուն

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

7×9+12:3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250գ
190լ նավթ161500գ
13լ նավթ11050գ

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ13600գ
5լ սնդիկ68000գ
190լ սնդիկ25840գ
13լ սնդիկ176800գ

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։  80 լ   40լ

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։

Փաթեթ 3

1 Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ 

9  եռանկյուն

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

7×9+12:3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250գ
190լ նավթ161500գ
13լ նավթ11050գ

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ13600գ
5լ սնդիկ68000գ
190լ սնդիկ25840գ
13լ սնդիկ176800գ

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։  80 լ   40լ

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։

21 04 2021

p 47 ex 5

There is a clock on the wall

There are clocks on the wall

There is a cup on the plat

There are cups on the plat

There is a tree in the garden

There are trees in the garden

There is a an apple in the tree

There are an apples in the tree

There is asofa in the living-room

There are sofas in the living-room

There is a carpet on the floor

There are carpets om the floor

There is a newspaper on the table

There are newspapers on the table

There is a toy in the box

There are toys in the box

21 04 2021

«Բարեկամության ձեռքեր» հուշարձանը գտնվում է Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգում: 1967 թ. հուշարձանի նախնական մանրամասերը Իտալիայի Կարարա քաղաքից բերվել են Երևան: Ըստ պաշտոնական համաձայնագրի` Երևանն ու Կարարան քույր քաղաքներ են 1973 թ-ից, սակայն նրանց միջև համագործակցությունը սկսվել է դեռևս 1960-ական թթ. սկզբին:

1965 թ. Կարարա քաղաքում կազմակերպվում է քանդակագործության բիենալե, որին Երևանից մասնակցում էր երիտասարդ քանդակագործ Արա Հարությունյանը, ով արդեն երեք խոշոր հուշարձանների («Սայաթ-Նովա», Գեղարդի «Առյուծ» և Կոմիտասի մահարձան) հեղինակ էր: Այցելելով Կարարայի նշանավոր մարմարի քարհանք` քանդակագործը նկատում է խոշոր արձանի մանրամասեր` ձեռքեր, ոտքերի մասեր, գլուխ: Պարզվել է, որ դրանք Քրիստոսի ապագա արձանի մասերն են, որը, հովանավորներ չունենալու պատճառով, քանդակագործը չի ավարտել: 1966 թ. Երևանի քաղխորհրդի պատվիրակությունը մեկնում է Կարարա: Ի նշան երկու քաղաքների բարեկամության` Կարարայի քաղաքապետարանը տվյալ մանրամասերն ուղարկում է Երևան: 1967 թ. քանդակագործ Արա Հարությունյանը Կարարայից բերված` Քրիստոսի արձանաձեռքերից ստեղծում է մի հորինվածք, որտեղ աջ ձեռքի մատնեմատը ծալված է` համարյա բթին կպած, և աջ ձեռքը տեղադրված է ձախ ձեռքի բացվածքի մեջ:

1967 թ. տեղի է ունենում «Բարեկամության ձեռքեր» հուշարձանի պաշտոնական բացման արարողությունը: Այդ օրվանից սկսած` հուշարձանը դառնում է Երևանի համայնապատկերի անբաժանելի մասը:

20 04 2021

1.Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին: Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկը մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:
2.Ի՞նչ գիտեք սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:Սնկերն ավելի մեծ չափերի են հասնում, քան բակտերիաները: Ունեն տարբեր ձևեր: Սնկերի մեծ մասը բազմաբջիջ է: Սնկերի մարմինը կազմված է թելերից: Որոշ սնկերում տարբերվում են նաև գլխիկ և ոտիկ: Դրանք գլխարկավոր սնկեր են։
3.Որո՞նք են ուտելի սնկերը: Իսկ որո՞նք են թունավոր: Գլխարկավոր սնկերի թվում կան ուտելու սնկեր: Դրանցից են սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը:

20 04 2021

 Как часто в течение дня вы питаетесь?

А) 3 раза и более; Б) 2 раза; В) 1 раз. Б) 2 раза

 2. Всегда ли вы завтракаете?

А) всегда; Б) не всегда; В) никогда. В) никогда.

3. Из чего состоит ваш завтрак?

А) каша, чай; Б) мясное блюдо и чай; В) чай. В) чай.

4. Часто ли вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и ужином?

А) никогда; Б) 2 раза в день; В) 3 раза. Б) 2 раза в день

5. Как часто вы едите овощи, фрукты, салаты?

А) 3 раза в день; Б) 1 – 2 раза в день; В) 2 – 3 раза в неделю; Б) 1 – 2 раза в день;

6. Как часто вы едите жареную пищу?

А) 1 раз в неделю; Б) 3 – 4 раза в неделю; В) каждый день. А) 1 раз в неделю

7. Как часто вы едите хлеб?

А) меньше 3 дней в неделю; Б) от 3 до 6 дней в неделю; В) за каждой едой.   В) за каждой едой.  

8. Сколько чашек чая и кофе выпиваете за день?

А) 1 – 2 ; Б) от 3 до 5; В) 6 и более. А) 1 – 2

9. Прежде чем есть первое блюдо с мясом, вы:

А) убираете из тарелки весь жир; Б) уберёте часть жира; В) оставите весь жир. Б) уберёте часть жира;

А теперь подсчитаем баллы: “А” – 2 балла, “Б” – 1 балл, “В” – 0 баллов.

Ключ к тесту:

0 – 10 баллов – есть опасность;

11 – 14 баллов – следует улучшить питание;

15 – 18 хороший режим и качество питания.

Задание. Посмотри на картинки и напиши, какие из этих продуктов полезные, а какие – нет.


Чтение и пересказ текста

Полезности и вредности

Однажды пошёл мальчик Коля в магазин. Он был уже достаточно взрослый, чтобы выполнять мамины поручения и помогать ей. В этот раз ему дали задания купить хлеб и на сдачу разрешили купить себе чего-нибудь вкусненького.

Рядом с домом был небольшой супермаркет. Продукты, конфеты, булочки и фрукты находились на расстоянии вытянутой руки. Бери всё, что хочешь. 

Коля вошёл в магазин и его внимание привлек новый продавец. Он был необычно одет: на нём был фиолетовый плащ со звездами, остроконечная шляпа и длинная седая борода. Если бы мальчик верил в волшебников, то с уверенностью мог бы сказать, что это он и есть.  

Этот странный человек ходил между прилавками и что-то шептал продуктам. Мальчик несколько минут понаблюдал за ним,  а потом пошел в хлебный отдел. Там он выбрал самый свежий и прошел в отдел снеков. Тут у мальчика слюнки потекли. Чипсы, сухарики, арахис с любыми вкусами, даже такими, про которых он не знал, что это такое. Например, со вкусом лангустинов в соусе по-мексикански. Не ясно, что это, но звучит красиво! 

Но только Коля хотел взять пачку чипсов, как она… заговорила. «Эй, мальчик, ты точно хочешь съесть крахмал с рапсовым маслом и химическими добавками, которые никогда не знали, что такое лангустин?»

Мальчик замер. Он такого не ожидал. Тогда он потянулся к сухарикам с надписью «Брускетт с сыром ала-рош». Из этих слов мальчик понял только то, что это нечто с сыром. Но упаковка была яркая и заманчивая. 

Брускетт тоже заговорили с ним: «Не ешь меня, а то у тебя разовьется ожирение, отдышка, и ты не сможешь уже побеждать на соревнованиях».

Тогда Коля решил пройти в отдел фруктов. Ему стало интересно, что те скажут, потому что мама всегда повторяет, что надо есть полезную еду, а вредная приводит к болезням.

Фрукты лежали аппетитными горками: яблоки нескольких сортов, бананы, ананасы, лимоны, апельсины. И каждый говорил: «Сьешь меня!  Я принесу тебе пользу! Будешь здоров и с хорошим настроением».

Рядом оказался продавец-волшебник, который бережно перебирал морковь. Мальчик набрался храбрости и спросил у него, что происходит в магазине, почему продукты вдруг стали разговаривать. Волшебник посмотрел на него заботливо и объяснил, что люди совсем разучились читать то, что написано на обратной стороне упаковки, что перестали есть полезную еду и от этого больше болеют, вот он и применил немного волшебства, чтобы люди стали думать о том, что они собираются есть. 

Мальчик взял яблоко и направился к кассе. До этого момента он никогда не задумывался, что бывает полезная еда и вредная, которая вызывает болезни.

Вопросы:

 1. Как понять: еда полезная или вредная? надо читать что написано на обраыной стороне упакожки
 2. Что делает с нашим организмом вредная еда? больше болеют
 3. Какую пользу приносят фрукты и овощи? здоробие
 4. Часто ли ты выбираешь полезную еду вместо чипсов, сухариков и других снеков? да