3 04 2021

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 3x3 մոգական քառակուսի։

21480134
28622066
500300200
69014676
34700666
72471410
450400850
17001000700
21506001550
1042542500
57750077
46542423
458507535
1191127
57735542
14567212
24320043
388267255
479267212
24320043
18867255

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 34 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

712123
311615
211614
220102

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 50 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

1310198
2010119
6171215
1113818