23 04 2021

Փաթեթ 3

1 Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ 

9  եռանկյուն

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

7×9+12:3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250գ
190լ նավթ161500գ
13լ նավթ11050գ

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ13600գ
5լ սնդիկ68000գ
190լ սնդիկ25840գ
13լ սնդիկ176800գ

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։  80 լ   40լ

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։

Փաթեթ 3

1 Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ 

9  եռանկյուն

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

7×9+12:3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250գ
190լ նավթ161500գ
13լ նավթ11050գ

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ13600գ
5լ սնդիկ68000գ
190լ սնդիկ25840գ
13լ սնդիկ176800գ

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։  80 լ   40լ

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s