28 04 2021


Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։
7x60x5= 300 x 7=2100
172x2x5 =10 x172=17200
6x5x6x5x6x5=30x30x30=27000
2x4x3x2+6x7x5x2=48 +420=468

 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունները
  2կմ350մ+ 650 մ=3կմ
  7կմ550մ+ 2կմ 450 մ=10կմ
  2մ25սմ + 75սմ = 3մ
  2սմ2մմ+ 12սմ 8մմ= 15սմ
  2մ7դմ + 15մ 3 դմ = 18մ
  3․ Համեմատի՛ր
  5կգ600գ < 6կգ500գ
  23կմ30մ < 30կմ23մ
  12դմ5դմ > 10դմ8դմ
  4․ Շաբաթօրյակին մասնակցում էին 125 աշակերտ։ Աղջիկները 11-ով շատ էին
  տցաներից։ Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում այդ շաբաթօրյակին։125 -11=114 114: 2= 57 57+11=68
  5․ 2 պարկերից առաջինում կար 24կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց
  երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար
  երկրորդ պարկում։ 24-4=20 20:2=10 10+4=14

6․ 280 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին
ազատ տեղերից։ Հաշվի՛ր մուտքի տոմսի արժեքը՝ գիտենալով, որ այդ օրվա վաճառված
տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s