22 05 2021

Թեստ 2

 1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակ և 6 միավոր կարգային գումարելի ների գումարին:
 2. 9760         2)9076 3) 9670                      4)9706 +                      5)97760:
 3. Որքանո՞վ կփոքրանա 73976 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք   0-ով:
 4. 9-ով          2) 90-ով          3) 999-ով                    4) 99-ով                      5) 900-ով:+
 5. Գումարիելիներիցմեկըմեծացրելեն8-ով, իսկմյուսըփոքրացրելեն3-ով: Արդյունքումգումարը
 6. կմեծանա11-ով               2) կփոքրանա11-ով              3) կմեծանա5-ով  +                             4) կփոքրանա5-ով              5) կմնանույնը:
 7. Կենդանաբանականայգուտոմսըմեծահասակիհամարարժի 4 եվրո, երեխայիտոմսը 1 եվրոյովավելիէժանէ: Քանի՞եվրոպետքէվճարիհայրըիրերկուերեխաներիհետկենդանաբանականայգիմտնելուհամար:

1) 5                 2) 6 +                 3) 12                4) 7                  4) 10:

 • Ընտրիրայնթվանշանը, որը5075<50*5 գրությանմեջ «*» -իփոխարենտեղադրելովանհավասարությունըճիշտլինի:
 • 8               2) 0                 3) 5  +               4) 4                 5) 6
 • Ընտրիրայնշարքը, որտեղթվերըդասավորվածենաճմանկարգով:
 • 4626, 5319, 78427, 62436

2) 78427, 62436, 5319, 4626                    

3) 78427, 62436, 4626, 5319         

4) 4626, 5319, 62436, 78427+

5) 40346, 39999, 39998, 29999

 • ժամըրոպեներովարտահայտածկլինի
 • 12 =720            2) 6    60×6=360             3) 20= 1200    60=3600    4) 30 =1800              5) 4=240
 • 5տ3ց50 կգ-ըկիլոգրամներովարտահայտածկլինի
 • 3550                   2) 5530                       3) 5035                       4) 5553                       5) 5350:+
 • Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը փոքր է միավորից:
 • 26 +            2) 18 +              3) 9                 4) 30               5) 36:+
 • Գծագրումներկվածէպատկերի
 • մաը 2) մասը                    3) մասը                                           4) մասը  6/9+                  5) մասը:
 1. 904 և 14 թվերիտարբերությունըփոքրացրու 10 անգամ:89
 2. Թվայինհաջորդականությունըկազմվածէհետևյալկանոնով. առաջինանդամը1է, երկրորդանդամիցսկսածյուրաքանչյուրանդամըհավասարէիրնախորդիկրկնապատիկինգումարած 1: Գրեքայդհաջորդականությանչորրորդանդամը:
 3. 39-իև6-իարտադրալիցհանիր105-իև3-իքանորդը:36×6=234 234-105=129 129:3=43
 4. ACհատվածիերկարությունը6սմ 7մմէ,  BCհատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: ԳտիրABհատվածի   երկարությունըմիլիմետրերով:
 5. Հաշվիր   3900+( 2100:3-12×50)  արտահայտության արժեքը:4000
 6. Ուղղանկյանմիկողմը6սմէ, իսկմյուսկողմըայդկողմիկրկնակին է: Գտիրայն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:6×2=12 (6+12)x2=36
 7. Պաղպաղակն արժի 300 դրամ:Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնեց և վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի 8×300=2400 5000-2400=2400

ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Փարաջանովը համաշխարհային փառքի արժանացած մի քանի` «Մոռացված նախնիների ստվերները» /1964/, «Սայաթ-Նովա» կամ «Նռան գույնը» /1969/, «Լեգենդ Սուրամի ամրոցի մասին» /1985/, «Աշուղ Ղարիբ»/1988/ գլուխգործոց ֆիլմերի հեղինակն է: Ժամանակակիցների կողմից բարձր գնահատված նրա պոետիկական կինոլեզուն յուրահատուկ ներդրում է կինոարվեստում:

Ս.Փարաջանովի էսթետիկայի համակարգում առանձնակի տեղ է գրավում արևելյան, այդ թվում նաև հայկական և եվրոպական արվեստների ավանդույթներով սնվող պլաստիկ արվեստը: 

Թանգարանը հիմնադրվել է 1988թ-ին Հայաստանի ժող. արվեստի պետական թանգարանում կազմակերպված Ս.Փարաջանովի գործերի Հայրենիքում առաջին ցուցահանդեսից հետո: Հավաքածուի մի մասը ցուցահանդեսից հետո 40 հազար ռուբլիով գնվել է, իսկ մյուս մասը Փարաջանովն է նվիրել իր թանգարանին:

Նույն թվականին «Ձորագյուղ» ազգագրական թաղամասում Սարգիս Փարաջանյանցին հատկացվեց երկու կից կառույց` բնակության և թանգարանի համար: 1988թ-ի երկրաշարժի պատճառով Հայաստանում շինարարական աշխատանքները միառժամանակ դադարեցվեցին: Այդ էր պատճառը, որ թանգարանը բացվեց միայն 1991 թվականին:

Թանգարանի հիմնական հավաքածուն բաղկացած է մոտ 600 Փարաջանովի աշխատանքներից. գծանկարներ, ֆիլմերի համար արված էսքիզներ, տիկնիկներ, գլխարկներ, որոնցից շատերը ցուցադրվել են Երևանում Ժողովրդական արվեստ թանգարանում 1988 և 1989 թթ., ինչպես նաև կենդանության օրոք նրա կամքով Երևան տեղափոխված թիֆլիսյան տան կահ-կարասին և անձնական իրերը: 

Գոյության տարիների ընթացքում թանգարանի ֆոնդը համալրվել է և այսօր առարկաների թիվը հասնում է 1500 միավորի: Ֆոնդերում պահպանվում են ռեժիսորի նամակագրությունը` նամակներ ուղղված Լիլի Բրիկին, Ա. Տարկովսկուն, Յու. Նիկուլինին, Վ. Քաթանյանին և մշակույթի այլ գործիչների: Թանգարանի ցուցադրությունում ընդգրկված է շուրջ 700 ստեղծագործություն: Հուշային երկու սենյակներում վերականգնվել են Փարաջանովի թիֆլիսյան տան և կիևյան բնակարանի ներքին հարդարանքի որոշ հատվածներ:

 Հեղինակի ինքնատիպ ռեակցիան կյանքի իրադարձությունների նկատմամբ, նրա պլաստիկ աշխարհընկալումը արտահայտված են նրա ստեղծագործությունների` ասամբլաժների, հարթ և տարածական կոլաժների, գծանկարների, կինոֆիլմերի էսքիզների միջոցով:

Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունը իր համանմանը չունի համաշխարհային արվեստում: Այն աչքի է ընկնում իր բարձր վարպետությամբ, վառ երևակայությամբ և սրամտությանբ: Նրա աշխատանքներին առանձնակի հմայք և փայլ է հաղորդում օգտագործված առարկաների և նյութի զանազանությունը: 

Դրանց մեծ մասը ստեղծված է ազատազրկման մեջ:

Փարաջանովը սովետական իշխանությունների կամոք 15 տարի զրկվեց կինոարվեստից, որոնցից 1973-1977 և 1982 թ-ները անցկացրեց խիստ ռեժիմի ճամբարներում և բանտերում:

Գոյության 27 տարիների ընթացքում թանգարանը կազմակերպել է 64 ցուցահանդես 30-ից ավել երկրներում, այդ թվում` Կաննում, Սալոնիկում, Մոսկվայում, Կիևում, Հռոմում, Լոնդոնում, Լոս Անջելեսում, Թեհրանում, Պեկինում, Փարիզում, Բրազիլիայում, Կանադայում, Վիլնյուսում, և այլուր:

20 052021

 1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

Վերհանել – Վեր + հանել դժբախտ – դժ+բախտ անհնար – ան+հնար չկամ – չ + կ ամ չգալ – չ+գալ դժգոհ – դժ+գոհ անհեռատես,ն – ան+հեռատես, արտաբյուջե – արտ+ա+բյուջե ներ+մուծել

 1. Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շուն -շնաձուկ գինի – գինետուն բույս-բուսասեր հույս-հուսախաբ լույս-լուսավոր տարի -տարեմուտ օր- օրեցօր

ԷՈԳրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին: այգեպան – այգի սիրահար-սեր առվակ – առու գոտեպնդել – գոտի մթնել -մութ հուսահատություն – հուսահայ ընկուզենի – ընկույզ ուզ գրող – գրել Էջմիածին – Էջ

 1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

աշխատանք հիշողություն տնտեսուհի

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

+       Դասացուցակ, չտես, մարդակեր, յուղոտ, հացաման, ամանեղեն, լուսավոր, լուսամուտ, անտեսանելի, խոշորացույց, ցուցամատ, դռնակ, լավություն, անհոգնել, դժգոհ, քարոտ, պարսկուհի, հայուհի, Վրաստան: Դասացուցակ – Դաս+ա+ցուցակ չտես – չ+տես մարդակեր – մարդ+ա+կեր յուղոտ – յուղ + ոտ հացաման – հաց+աման ամանեղեն – ամա+նեղեն լուսավոր – լույս+ավոր լուսամուտ, – լույս+ա+մուտ անտեսանելի – ան+տեսանելի խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ – ցույց+ա+մատ դռնակ – դուռ+ն+ակ լավություն, – լավ+ություն, անհոգնել – ան+հոգնել դժգոհ – դժ+գոհ քար+ոտ

 • Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր: հացեղեն հայուհի հնդկաստան անհոտ դժգոհ գարնանային

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան(նախածանց), դժ(նախածանց), ային, ստան, ուհի

 1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

 1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

14 05 2021

В одном городе жил сапожник. Жена умерла, а детей у него не было, и он чувствовал
себя очень одиноким. Однажды вечером он вырезал из дерева фигурку мальчика. Но ему
хотелось спать и он не закончил роботу, не успел вырезать нос. Утром он ушёл на роботу,
а когда вернулся, ему показалось, что в доме кто-то есть. Вдруг из кухни вышел маленький мальчишка с длинным-предлинным носом. Сапожник понял, что его деревянная фигурка ожгла. Он обрадовался – теперь у него был сын! Так осуществилась его мечта

15 05 2021

.Ապրելով և աշխատելով բնության մեջ՝ մարդն էլ անխուսափելիորեն ներգործում է բնության վրա և փոփոխում այն: Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում: Հսկայական հողատարածքներ հազարամյակներ շարունակ մշակվել են մարդու կողմից, յուրացվել են նոր տարածություններ: Կառուցվել են խոշոր քաղաքներ, մեծ ջրամբարներ, ինչի արդյունքում հսկայական տարածքներ անցել են ջրի տակ: Մարդը երկրի ընդերքից այնքան օգտակար հանածոներ է արդյունահանել, որ դրա արդյունքում անգամ լեռներ են հողին հավասարվել: Այսօր արդեն մեր երկրագնդի վրա շատ քիչ տարածքներ կան, որոնց մարդու ձեռքը չի դիպել: Այս գործընթացը շարունակվում է, այսինքն՝ մարդը շարունակում Է վերափոխել բնությունը: Այդ փոփոխությունները շատ հաճախ բնական միջավայրի համար կործանարար են, քանի որ բնությունը չի հասցնում վերականգնել իր հարստություններն այն արագությամբ, ինչ չափով, որ մարդը օգտագործում է դրանք: Մարդկությունը գիտակցում է բնությանը հասցրած  վնասների հետևանքները: Նույնիսկ կատարվել են հաշվարկներ, որոնք ցույց են տալիս այդ վնասների վատ հետևանքները հենց մարդու կյանքի և առողջության վրա: Բայց այդուհանդերձ, մարդն անընդհատ շարունակում է վերափոխել բնությունը՝ դրանով նաև շարունակելով իր վնասակար գործունեությունը: Ինչո՞ւ: Նախ՝ տարեցտարի ավելանում է երկրագնդի բնակչության թիվը, հետևաբար մեծանում են նաև նրա պահանջմունքները: Դա իր հերթին պահանջում է բնությունից ավելի շատ հարստություններ վերցնել: Բացի այդ, մեծ թափով զարգանում, հզորանում և կատարելագործվում են այն մեքենաներն ու սարքավորումները, որոնցով մարդը կորզում է բնության հարստությունները: Ստացվում է, որ մարդը հայտնվել է մի յուրօրինակ կախարդական շրջանի մեջ: Մի կողմից նա չի կարող չօգտագործել բնության հարստությունները, մյուս կողմից՝ վնասում է բնությանը՝ գիտակցելով դրա հետևանքները:

2.Այսպես, օրինակ՝ մարդու համար կարևոր նշանակություն ունի բնափայտը: Փայտից նա պատրաստում է տարբեր իրեր, օգտագործում է դրանք շինարարության մեջ, ստանում է թուղթ և այլն: Այդ նպատակով ամեն տարի հարյուր հազարավոր հեկտար անտառներ են հատվում: Դրա հետևանքով ոչնչանում են նաև հատվող ծառերի կողքին աճող բույսերը և կենդանիների բնակատեղիները: Անտառների կրճատման հետևանքով նվազում են թթվածին արտադրող և օդը մաքուր պահող բուսածածկ տարածքները, դրա հետևանքով էլ քամին, անձրևը քշում-տանում են հողը: Փաստորեն ստացվում է, որ մարդը իր կարիքների համար հատում է անտառը, բայց գիտակցում է, որ դրանով անդառնալի հարված է հասցնում ինչպես բնությանը, այնպես էլ սեփական առողջությանը, որովհետև անտառները թթվածին արտադրող բնական գործարաններ են: Դրանց պատկերավոր անվանում են նաև երկրագնդի թոքեր:

Այսպիսով՝ մարդը չի կարող խուսափել բնական միջավայրը փոփոխելուց, բանի որ դրանով է բավարարում իր պահանջմունքները, բայց և պարտավոր է հնարավորինս վերականգնել բնությանը իր պատճառած վնասները: Պետք է միշտ հիշել, որ բնության բարիքներից օգտվելու են նաև հաջորդ սերունդները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ է մարդը վերափոխում բնությունը:

Տարեցտարի ավելանում է երկրագնդի բնակչության թիվը, հետևաբար մեծանում են նաև նրա պահանջմունքները: Դա իր հերթին պահանջում է բնությունից ավելի շատ հարստություններ վերցնել

2. Ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվում տնտեսության մեջ: փայտ հող

3. Նայիր ձեր տան և դասարանի առարկաներին և փորձի՛ր պատասխանել, թե ինչպե՞ս են պատրաստվել դրանք, ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվել դրանց պատրաստման համար, ի՞նչ մասնագիտության տեր մարդիկ են պատրաստել դրանք: կահույքագործը օգտագործում են փայտ շինարարները քարեր

4. Ինչո՞ւ Է անհրաժեշտ հոգատարություն ցուցաբերել բնության նկատմամբ: Դու ինչպե՞ս ես հոգ տանում բնության պահպանության համար: ծառեր եմ տնկում .սերմեր ցանում, ջրում եմ. թույլ չեմ տալիս վնասել բնությունը;

12 05 2021

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛րնշվածթվիմասը
  1. 35-ի 3/7 մասը 35 :7×3=5×3=15
  1. 420-ի 5/6 մասը 420:6×5=70×5=350
  1. 180-ի 5/9 մասը 180:9×5=20×5=100
  1. 2000-ի 9/10 մասը 2000:10×9=200×9= 1800
  1. 140-ի 5/7 մասը 140:7×5=20×5100
  1. 100-ի 5/5 մասը 100:5×5= 20×5 =100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը 415:5×2= 83 x2 = 166
  1. 480 դրամի 5/6 մասը 480 :6 x5 = 80 x5= 400
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը 18:3 x2= 6 x2= 12
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը 320 :8 x6 = 40 x6= 240
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը 510 :17 x2 =30 x2 = 60
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը 480 :16 x5 =30 x5= 150
 3. Երկուպարկում կար  124կգշաքարավազ։ Երբ     |-ից 4 կգտեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերումշաքարավազներիքանակներըհավասարվեցին։ Քանի՞ կգշաքարավազկարյուրաքանչյուրպարկում։ 124-4= 120 120 : 2 = 60 60+4= 64
 4. Երկու արկղումկա75կգխնձոր։ Երբ     |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։Քանի՞կգ     խնձոր կար արկղերում նախքանտեղափոխությունները։ 75:3=72 72; 2 = 36 36 + 3=39
 5. Երկու  խմբում կային  150ուսանող։Երբ|-ից 10 հոգի
 6. տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների       քանակները հավասարվեցին։Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր

խմբում։ 150 -10= 140 140 :2 = 70 70+10=80

 • Երկուպահեստներումկար  540 պարկալյուր։Երբ|-ից20 պարկտեղափոխեցին||պահեստ, պահեստներումալյուրներիքանակներըհավասարվեցին։ Քանի՞ պարկալյուրկարյուրաքանչյուրպահեստում։ 540 -20=520 520 : 2 = 2 60 260+ 20 = 280

11 05 2021

 • Թագավորի նաժիշտները եկան գետի մոտ:  Գետի մոտերքում բնակվում էին թափառական սևադեմ բոշաներ։ Թագավորն  ուներ մինուճար որդի։ Գտի՛ր այս նախադասությունների ենթական և ստորոգյալը:
 • Թագավորի նաժիշտները եկան գետի մոտ:  ենթականթագավոր ստորոգյալըգետի մոտ
 • Գետի մոտերքում բնակվում էին թափառական սևադեմ բոշաներ;:
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ուրիշի ուղղակի խոսք ունեցող երկու նախադասություն։ ենթականբոշաներ; ստորոգյալըբնակվում էին
 • Թագավորն  ուներ մինուճար որդի։ ենթականթագավորն որդի ստորոգյալըմինուճար
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր երկու պարզ, երկու բարդ և երկու ածանցավոր նախադասություն։

Մի թագավոր է էլել։ Որդին ասաց.

Եղեգը աղջիկ դառավ և մնաց ջրի մեջ ընկղմած, դուրս գալ ամաչեց, որովհետև մերկ էր ;

Թագավորի որդին իր մտատանջությունն ու սրտնեղությունը փարատելու համար գնաց դեպի
գետի ափն զբոսնելու

Բայց այս վնաս չունի, եթե ինձ պահեն շուշաբանդ պալատում, մի քանի օրից կրկին կստանամ
իմ առաջվան գեղեցկությունը։

Միայն տղան մոտ չէր գնում․ նա զգում էր, որ բանի մեջ չարի
մատը կա խառնված, որ այստեղ մի խարդախություն կա, բայց ինչպե՞ս իմանա եղելության
որպիսությունը։

― Սա չէ,― ասաց,― իմ ուզածը։ Նա սպիտակ պետք է լինի, ինչպես հրեշտակ, իսկ սա սև է,
ինչպես սատանա։

― Ուռկաններդ ձգեցե՛ք ահա այսինչ տեղը, ուզում եմ բախտս փորձել, ինչ որ դուրս գա՝ իմս է։