02 05 2021

 • Բացատրի՛ր եղեգնուտ, բոշա, չոլեչոլ, շուշաբանդ, նաժիշտ, խարդախություն, ուռկան, ընծա, ճարահատյալ, եղելություն բառերը:
 • եղեգնուտ–  եղեգնառատ
 • բոշա, – մուրացկան
 • չոլեչոլ-միայն՝
 • շուշաբանդ-Տես
 • նաժիշտ-աղախին
 • խարդախություն-կեղծիք
 • ուռկան – ձկնորսական  ցանց
 • ընծա -զոհ
 • ճարահատյալ– ճարը կտրած
 • եղելություն – դեպք
 • Թագավոր, թագուհի, խարդախություն բառերն ածանցավոր բառեր են: Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատներից: Թագավոր-թագ -ավոր թագուհի-թագ- ուհի խարդախություն-խարդախ-ություն
 • Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:
 • Ինչու չի ուզում ամուսնանալ թագավորի տղան: Թագավորի զարնանքը:
 • Ինչից զզվեց թագավորի տղան: Ինչպե՞ս իմանա եղելության որպիսությունը։
 • Հեհիաթի մասերը վերնագրի՛ր:
 • Աստուծո ձեռին ամեն ինչ հեշտ է, նա կարող է քարերից էլ մարդիկ շինել:
 • Թագավորի հարսնացուն:
 • Ուռկան,  ձուկ, ավազան, ձկնորս բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
 • Ուռկան– ուռկաններ ձուկ-ձկներ ավազան– ավազաններ ձկնորս -ձկնորսներ
 • Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:
 • հեշտ– ինչպես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s