04 05 2021

Երկրագնդի բույսերը և կենդանիները

  1. Բույսերի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:
  2.  ջերմասեր լուսասեր  խոնավասեր են ստվերասեր   չորադիմացկուն 
  3. Թվարկեք չորադիմացկուն բույսերը:
  4. ուղտափուշը օշինդրը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s