12 05 2021

«Моя мечта»

Мечта — это заветное желание, которое обещает счастье. Ради неё человек может свернуть горы, одно за другим пре­одолеть препятствия. Мечтать — значит стать сильным.

12 05 2021

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛րնշվածթվիմասը
  1. 35-ի 3/7 մասը 35 :7×3=5×3=15
  1. 420-ի 5/6 մասը 420:6×5=70×5=350
  1. 180-ի 5/9 մասը 180:9×5=20×5=100
  1. 2000-ի 9/10 մասը 2000:10×9=200×9= 1800
  1. 140-ի 5/7 մասը 140:7×5=20×5100
  1. 100-ի 5/5 մասը 100:5×5= 20×5 =100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը 415:5×2= 83 x2 = 166
  1. 480 դրամի 5/6 մասը 480 :6 x5 = 80 x5= 400
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը 18:3 x2= 6 x2= 12
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը 320 :8 x6 = 40 x6= 240
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը 510 :17 x2 =30 x2 = 60
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը 480 :16 x5 =30 x5= 150
 3. Երկուպարկում կար  124կգշաքարավազ։ Երբ     |-ից 4 կգտեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերումշաքարավազներիքանակներըհավասարվեցին։ Քանի՞ կգշաքարավազկարյուրաքանչյուրպարկում։ 124-4= 120 120 : 2 = 60 60+4= 64
 4. Երկու արկղումկա75կգխնձոր։ Երբ     |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։Քանի՞կգ     խնձոր կար արկղերում նախքանտեղափոխությունները։ 75:3=72 72; 2 = 36 36 + 3=39
 5. Երկու  խմբում կային  150ուսանող։Երբ|-ից 10 հոգի
 6. տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների       քանակները հավասարվեցին։Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր

խմբում։ 150 -10= 140 140 :2 = 70 70+10=80

 • Երկուպահեստներումկար  540 պարկալյուր։Երբ|-ից20 պարկտեղափոխեցին||պահեստ, պահեստներումալյուրներիքանակներըհավասարվեցին։ Քանի՞ պարկալյուրկարյուրաքանչյուրպահեստում։ 540 -20=520 520 : 2 = 2 60 260+ 20 = 280