15 09 2021

էջ էի էք.սկուրսիա

14 օր օդուտ օտար օշակ

15 Եղանակ երագ երկիր երդում եռալ եղնիկ բ) ո զնի ող որս ոսկոր որակ ոտք

16 հարևան սևան հևալ տերև կեղև թև սև բ) նաև թեհ և