15 09 2021

էջ էի էք.սկուրսիա

14 օր օդուտ օտար օշակ

15 Եղանակ երագ երկիր երդում եռալ եղնիկ բ) ո զնի ող որս ոսկոր որակ ոտք

16 հարևան սևան հևալ տերև կեղև թև սև բ) նաև թեհ և

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s