19 10 2021

Չափման միավորներ

Քննարկվող հարցեր․

1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։ մմ  սմ   դմ  կմ   կգ

2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։ գ  կգ  ց  մգ   տ

3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ վրկ   րոպե   ժամ   տարի  դար

4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։կմ/ժ    մ/ժ

Առաջադրանքներ․

1)

5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:5+30=80սմ

3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով:

4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով:

6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով:

9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:

Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։

3) Հաշվե՛ք․

8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ=8մ    23սմ    10մմ

1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ=9կմ   304մ  30սմ=12կմ   34սմ

1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ=11տ  3ց  34կգ=18ց  9կգ

8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=17ց  109կգ=4ժ  11ր

3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=  3ժ 70ր = 4ժ  11ր

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝կստացվի ճիշտ անհավասարություն(տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։

10ց 640կգ < 10ց 540կգ

3տ 490 կգ < 3տ500 կգ

8 տ 8 50 կգ > 8 տ 7 ց

20 դմ 2 սմ>20 դմ 1 մմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s