9 11 2021

Վայրի աղավնին` կուրծքը վիրավոր, Ընկել էր մենակ աղբյուրի եզրին, Ծորում էր շիթ-շիթ արյունը բոսոր, Մեռնում էր, աչքը` ջրի երազին: Քնքուշ պարիկը տեսավ դալկահար Մեռնող աղավնուն և խոսեց այսպես. -Տուր ինձ այն, ինչ-որ թանկ է քեզ համար, Էն թանկագինը, կյանք տամ իսկույն քեզ: Մեռնող աղավնին խորհում է ինքնին. -Էն թանկագինը կյանքն է անպատճառ. Ա~խ, ծաղրում է … Continue reading 9 11 2021