10 11 2021

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։  Երկու     հարթությունը     բաժանվում     են     երկու     մասի,    յուրաքանչյուր     կոչվում    է      անյուն

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։   Անկյունները     չափում   են    աստիճաններով

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։  Առաջացամ   երկու     անկյուններից    յուրաքանչուրը   կոչվում է փռված  անկյուն

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։ ՈՒղիղ    անկյունից   փոքր    անկյունը    կոչվում    է    անկյուն

6․ Ինչպիսի՞ անկյուննէ  կոչվում բութ անկյուն։   փռված    անկյունից    փոքր,  բայց    անկյունից     մեծ  անկյունը    կոչվում   է   բութ    անկյուն

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

8 Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։

9 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739  (296-18) – (644-600)  2=205054

                     
 296  644  739  44   
         x    x     
  18  600  278   2   
                     
 278   44 5912  88   
         5143        
        1478         
                     
        205142       
                     
           88       
                     
        205054       
                     
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2=32

 394   3680    304   
     :   20      2  
  90   20  184 2  152
                     
 304   168     10    
       160     10    
         80   4  184 
                    
         80   4  152 
                     
          0   0   32 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

14AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s