Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում: Ճահիճները կազմում են ցամաքային ջրե­րի մի մասը: 
 2. Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ: Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով:
 3. Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:  ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում:
 4. Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն: Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

ԱՐԾԻՎՆ ՈԻ ԿԱՂՆԻՆ

 • Կարդա՛ «Արծիվն ու կաղնին»  բալլադը:
 • Բլոգումդ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր բալլադը: Բալլադը արծիվի ու կաղնու մասին: է: նրանք վիճում էին ով ավելի շատ կապրի նրանք շատ համառ ծին:
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: համառ-կատարվող  պարծեցան – պարծանք զգալ սաստիկ- ծայրահեղ վիթխարի-նշանակությամբ պարծենկո՜տ-ինքնագով Եղավ-Լինել պրծնել
 • Գրի՛ր, թե ինչ սովորեցրեց քեզ այս բալլադը:

21 02 2022

Թեմա՝ Պատիկ – փաթեթ 1

Թվի պատիկ են այն թվերը, որոնք այդ թվի վրա բաժանվում են առանց մնացորդի։ այո

Օրինակ՝ 2-ի պատիկ են այն թվերը, որոնք 2-ի բաժանվում են առանց մնացորդի։

Ստացվում է, որ բոլոր զույգ թվերը  2-ի պատիկ թվեր են, քանի որ բոլոր զույգ թվերը բաժանվում են 2-ի։ այո

2-ի պատիկներն են՝ 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,20,

Ստացվում է  2-ի պատիկներից ամենափոքրը 2-ն է։ այո

Ցանկացած թվի միպատիկը գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 1-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  միպատիկը կլինի՝ 5‧1=5-ը։ այո

Ցանկացած թվի կրկնապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 2-ով։

Օրինակ՝  5-ի  կրկնապատիկը  կլինի՝ 5‧2=10-ը։ այո

Ցանկացած թվի եռապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 3-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  եռապատիկը  կլինի՝ 5‧3=15-ը։այո

Ցանկացած թվի  քառապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 4-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  քառապատիկը  կլինի՝ 5‧4=20-ը այո

Ցանկացած թվի  հնգապատիկը   գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 5-ով։

Օրինակ՝  5-ի  հնգապատիկը կլինի՝ 5‧5=25-ը։այո

Այսպիսով՝ 5-ի պատիկներն  են՝  5;10;15;20;25;30;35;40

Ինչպես նկատեցիք, 5-ի պատիկները կարելի է ստանալ նաև   5-ին հաջորդաբար 5 ավելացնելով՝

5,5+5=10, 10+5=15, 15+5=20, 20+5=25, 25+5=30 30+5=35 35+5=40

5-ի  ամենափոքր պատիկը 5-ն է։  5

Առաջադրանքներ․

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։7×2=14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 6×3=18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։8×4= 32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։  10×5= 50
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։  4×10= 40 
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,,
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 3,6,9,12,
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։ 6,12,18,24,30,36,42,48,,
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 2,4,6,8,
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։7,14,21,28
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 9,18,27,36,45
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։ 10,20,30,40,50,60,
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։24,36,48,
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 13,26,3842
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։2×6=12
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9×2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։ 100×4=400
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը: 1000×4=4000

Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։5 1517

2․ Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։ զույգ

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը կենտ ենն

Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ է

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ կենտ է

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ = 43կմ 1000մ – 2կմ 5մ =995մ

62տ210կգ-2տ280կգ = 61տ 310կգ -2տ 280կգ =59տ 30կգ

24օր-3օր6ժ=23օր 24ժ -3օր 6ժ =20օր 18ժ

34կմ85մ+2կմ35մ=33կմ 1086մ+2կմ 365մ=35կմ 1450մ

22տ210կգ+2տ880կգ

2օր16ժ+3օր9ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

3360:*=105

3232=*:52

3018=5486-*

22004=11233+*

6. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

480։6=80

80×5=400

7.Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324

a<1200     a>1125

a>4587     a<4595

8.Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(30+1):3

(30+1):5

(30+1):10

9. 6 մեծ  և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10․Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լե

07 02 2022

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,
Բոլորն առաջվանն է կրկին,
Նորից դու հին տեղը նստում,
Շարժում ես իլիկը մեր հին:

Մանում ու հեքիաթ ես ասում,
Մանում ես անվերջ ու արագ,
Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն,
Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։

Նայում եմ, մինչև որ անզոր
Գլուխըս ծնկիդ է թեքվում,
Նորից ես մանուկ եմ այսօր,
Դրախտ է նորից իմ Հոգում։

Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ,
Հեքիաթըդ անվերջ օրորում,
Իլիկըդ խոսում է անուշ…

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 2. Ըստ բանաստեղծության պատմի՛ր մոր մասին: Մայրը իր հին տեղը նստամ շարժում էի հին իլիկը: Հեքիաթ է պատում: մանում: եվ նա մանուկ է դառնում:
 3. Գտի՛ր բնությունը պատկերող տողերը:Արևը հանգչում է հեռվում,
 4. Գետից բարձրանում է մշուշ,
 5. Բացատրի՛ր պարզկա լեզու, մաշված ձեռքեր մակդիրները: պարզկա լեզու-պարզ խոսքը մաշված ձեռքեր -տանջված ձեռքեր
 6. Բացատրի՛ր հստևյալ փոխաբերությունները`

Ա)Արևը  հանգչում է հեռվում:մայր է մտնում

Բ)Իլիկդ խոսում է անուշ: հանգիստ մանում է

Գ) Դրախտ է նորից իմ հոգում: հանգիստ եմ

Դասարանում

Կետերի փոխարեն գրի՛ ր է, ե  կամ ո:

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի  որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո,   երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում  էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա,  էլ  չէր փախչում,  չէր վախենում մեզնից,  մանավանդ շա՜տ մտերմացել որ երեխաներիս հետ, նրանց հետ միասին վազվզում որ պարտեզում, նրանց հետ ճաշում որ, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ որ զարմացնում: Եղնիկը թև այնպես ընտելացել որ մեզ, սովորել որ մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում  որ այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում որ հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին, ականջները լարած խորասույզ լսում որ անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը,  որ   երբեմն ուժեղանում որ, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում որ նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ  երբ պատահում որ  բարձրանում .ի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի որ գալիս, նետի պես ծլկվում որ մոտիցս…

Հարցեր և առաջադրանքներ

      1.   Ո՞ր ստեղծագործությունից է հատվածը: Նշի՛ր հեղինակի անունը:

 1. Գրի՛ր որսորդ, խորունկ, անդուլ, խարտյաշ բառերի հոմանիշները:
 2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր երեկո բառի հոմանիշը:վերջալույս
 3. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր, որոշիր կազմությունը (բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ ):

 Օրինակ՝  հեքիաթական- հեքիաթ(արմատ)+ ական(ածանց), ածանցավոր բառ

անտառուտ-անտառ-(արմատ)ռուտ -(ածանց)

վերջալույս-վերջ+ա+լույս

աշնանային-աշնան+ային

խորասույզ-խոր+ա+սույզ

անտառ-ան+տառ

Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն- Մարկ Պետրոսյան
Դպրոց, դասարան- հյուսիսային դպրոց 5.1դասարան
Ընտրությամբ գործ. խումբ-Բույսերի-կենդանիների խնամք
Երկարօրյա ծառայություն -ոչ
Երթուղային ծառայություն-ոչ
Լրացուցիչ պարապմունքներ-/նշել պարապմունքի անունը, անցկացման վայրը, դպրոցում է, թե դպրոցից դուրս, նշել որտե՞ղ/