Դասարանում

Կետերի փոխարեն գրի՛ ր է, ե  կամ ո:

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի  որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո,   երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում  էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա,  էլ  չէր փախչում,  չէր վախենում մեզնից,  մանավանդ շա՜տ մտերմացել որ երեխաներիս հետ, նրանց հետ միասին վազվզում որ պարտեզում, նրանց հետ ճաշում որ, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ որ զարմացնում: Եղնիկը թև այնպես ընտելացել որ մեզ, սովորել որ մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում  որ այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում որ հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին, ականջները լարած խորասույզ լսում որ անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը,  որ   երբեմն ուժեղանում որ, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում որ նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ  երբ պատահում որ  բարձրանում .ի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի որ գալիս, նետի պես ծլկվում որ մոտիցս…

Հարցեր և առաջադրանքներ

      1.   Ո՞ր ստեղծագործությունից է հատվածը: Նշի՛ր հեղինակի անունը:

  1. Գրի՛ր որսորդ, խորունկ, անդուլ, խարտյաշ բառերի հոմանիշները:
  2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր երեկո բառի հոմանիշը:վերջալույս
  3. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր, որոշիր կազմությունը (բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ ):

 Օրինակ՝  հեքիաթական- հեքիաթ(արմատ)+ ական(ածանց), ածանցավոր բառ

անտառուտ-անտառ-(արմատ)ռուտ -(ածանց)

վերջալույս-վերջ+ա+լույս

աշնանային-աշնան+ային

խորասույզ-խոր+ա+սույզ

անտառ-ան+տառ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s