Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։5 1517

2․ Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։ զույգ

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը կենտ ենն

Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ է

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ կենտ է

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ = 43կմ 1000մ – 2կմ 5մ =995մ

62տ210կգ-2տ280կգ = 61տ 310կգ -2տ 280կգ =59տ 30կգ

24օր-3օր6ժ=23օր 24ժ -3օր 6ժ =20օր 18ժ

34կմ85մ+2կմ35մ=33կմ 1086մ+2կմ 365մ=35կմ 1450մ

22տ210կգ+2տ880կգ

2օր16ժ+3օր9ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

3360:*=105

3232=*:52

3018=5486-*

22004=11233+*

6. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

480։6=80

80×5=400

7.Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324

a<1200     a>1125

a>4587     a<4595

8.Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(30+1):3

(30+1):5

(30+1):10

9. 6 մեծ  և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10․Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լե

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s