29 03 2022

Գարնանային արցակուրդի ժամանակ ես կարդացել եմ եղբոյրս դասաիրքը: Հայոց եկեղեկցու պատմություն 7 դասարան Ծանոթացա կրոնների մասին Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, Քրիստոնեության տարածունը: Շատ հետաքրքիր էր:

Քամու բնութագրիչները: Քամու ուժի օգտագործումը

 1. Ի՞նչ բնութագրիչներ ունի քամին:Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:
 2. Ի՞նչ սարքով և ինչպե՞ս են որոշում քամու ուղղությունը:Օդերևութաբանական կայաններում տեղադրված հողմացույց կոչվող սարքով որոշում են քամու ուղղությունը և ուժը:
 3. Ինչի՞ց է կախված քամու ուժը, ի՞նչ միավորով են չափում:Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ: 
 4. Ի՞նչ սարքով են չափում քամու արագությունը, ո՞րն է չափման միավորը:Քամու արագությունը որոշում են հողմաչափ կոչվող սարքով:
 5. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում քամու ուժը:Քամու ուժի օգտագործման առա­ջին՝ պարզագույն միջոցը եղել է առագաստը, որի օգնությամբ մարդը  հազա­րամյակներ շարունակ օվկիանոսում փո­խադրել է բեռներ ու մարդկանց:
 6. Քամու ուժով են աշխատել նաև հողմաղացները, որտեղ հատուկ պատ­րաստված թիակների օգնությամբ քամին պտտել է քարը և աղացել հացահատիկը:

16 03 2022

 Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 

243-1=242

242:2=121

121+1=122

Պատ.՝ 121 և 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

442:2=221

221-1=220

221+1=222

Պատ.՝ 220, 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 212:2=106

106-1=105

106+1=107

Պատ.՝ 105, 107

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 

213:1=71

71-1=70

71+1=72

Պատ.՝ 70, 71 և 72

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։ 

219:3=73, 73-1=72, 73+1=74

Պատ.՝ 73, 72, 74

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 135:3=45, 45-2=43, 45+2= 47, պատ.՝ 45, 43, 47

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։ 30, 60, 90

8. Փորձի՛ր ինքդ կազմել նմանատիպ խնդիր

Գտիր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 120 է:

120:3=40

40-1=39

40+1=41

39, 40, 41

14 03 2022

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի    մասը: 30:6×1=5 30:10×1=3

     164-ի   մասը:164:4×1=41 164:2×1=82

      3000-ի    մասը:3000:1000×1=3 3000:50×1=60

2․ Հաշվի՛ր

240կգ-ի   մասը 240 :8×1=30 240:60×1=4

420դրամի   մասը420:6×1=70 420:2×1=210

18ժ-ի   մասը18:2×1=9 18:6×1=3

3․ Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի  մասն օգտագործեց թխվածքի համար։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

1 տ = 100կգ

 1ց = 100կգ

 1ր = 60վ

 1ժ = 60ր

 1օր = 24 ժ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

3160դմ=31մ60դմ

5050սմ=50մ50սմ

6007սմ=60մ7սմ

6․20լ բենզինն արժե 9600դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել ավտոմեքենայի բաքը 35լ բենզին լցնելու համար։9600:20=4800դրամ 4800×35=16800դրամ

7․ Աննայի մտապահած թվի և 145-ի գումարը 6 անգամ մեծ է 62-ից։ ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։

10 03 2022

 • Անգի՛ր սովորիր Հ. Թումանյանի «Համերգ» բանաստեղծությունը:
 • Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անծանոթ բառերը։ իմաստով հակառակ  մտասույզ Ձայնակցելը Քաջքի ձայն, 
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր: Շարժման մասին է Վտակի թռխի շաչանքի փրփուրների զարկելու Ձրի աղմուկի
 • Քե կարծիքով ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Համերգ»։ Բնության երաժշտության մասին է: նկարագրում է զրի ձայնը: Նկարի՛ր բանաստեղծությունը։

02 03 2022

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա: Հոգում ենք կենցաղային հոգսերը Ջրում ենք հողերը Օգտագործում ենք տանը լվացվելու , լողանալու համար
 2. Ինչո՞վ են աղտոտված երկրագնդի ջրերը: Երկրագնդի վրա բազմաթիվ գետեր աղտոտված են արդյունաբերա­կան ձեռնարկություններից կատարվող արտանետումներով, կոյուղաջրե­րով, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերով ու թու­նաքիմիկատներով: Առանձին գետերում ջուրը նույնիսկ թունավոր է և օգ­տագործման համար ոչ պիտանի:
 3. Ջրային ավազաններն աղտոտումից պահպանելու համար ի՞նչ աշ­խատանքներ են կատարվում:  
 4. Ո՞րն է քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը:խատանքներ են կատարվում:  Մարդուն պիտանի քաղցրահամ ջրի ընդհանուր ծավալը մեր մոլորակի վրա չնչին է:
 5. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդրի լուծման ի՞նչ ուղիներ գիտեք: Երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր բնակչի պարտքն է խնայողաբար օգ­տագործել և պահպանել ջրային պաշարները՝ ապագա սերունդների հա­մար ևս: Ջրի մաքրությունը կենսական հարց է բոլոր երկրների համար: