10 03 2022

  • Անգի՛ր սովորիր Հ. Թումանյանի «Համերգ» բանաստեղծությունը:
  • Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անծանոթ բառերը։ իմաստով հակառակ  մտասույզ Ձայնակցելը Քաջքի ձայն, 
  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր: Շարժման մասին է Վտակի թռխի շաչանքի փրփուրների զարկելու Ձրի աղմուկի
  • Քե կարծիքով ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Համերգ»։ Բնության երաժշտության մասին է: նկարագրում է զրի ձայնը: Նկարի՛ր բանաստեղծությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s