14 03 2022

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի    մասը: 30:6×1=5 30:10×1=3

     164-ի   մասը:164:4×1=41 164:2×1=82

      3000-ի    մասը:3000:1000×1=3 3000:50×1=60

2․ Հաշվի՛ր

240կգ-ի   մասը 240 :8×1=30 240:60×1=4

420դրամի   մասը420:6×1=70 420:2×1=210

18ժ-ի   մասը18:2×1=9 18:6×1=3

3․ Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի  մասն օգտագործեց թխվածքի համար։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

1 տ = 100կգ

 1ց = 100կգ

 1ր = 60վ

 1ժ = 60ր

 1օր = 24 ժ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

3160դմ=31մ60դմ

5050սմ=50մ50սմ

6007սմ=60մ7սմ

6․20լ բենզինն արժե 9600դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել ավտոմեքենայի բաքը 35լ բենզին լցնելու համար։9600:20=4800դրամ 4800×35=16800դրամ

7․ Աննայի մտապահած թվի և 145-ի գումարը 6 անգամ մեծ է 62-ից։ ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s