05 04 2022

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:  մինուճար-Ծնողների միակ զավակը հանդիսացող:  փեշակ-զբաղմունք եղելություն-Անցք երեկո-Մութն ընկնելու ժամանակը առավոտ-մինչև կեսօր վաղ- Կանուխ
  2. Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները:ուզում եմ մի քանի
  3. տարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ-տեսնեմ որդիս լավ մարդ է դարձել ռոճիկի մասին երկար խոսելուց հետո
  4. գյուղացին թողնում է վաճառականի խղճին-թողնում է ինքը որոշի:
  5. Արդարացրո՛ւ կամ մեղադրի՛ր