05 04 2022

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:  մինուճար-Ծնողների միակ զավակը հանդիսացող:  փեշակ-զբաղմունք եղելություն-Անցք երեկո-Մութն ընկնելու ժամանակը առավոտ-մինչև կեսօր վաղ- Կանուխ
  2. Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները:ուզում եմ մի քանի
  3. տարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ-տեսնեմ որդիս լավ մարդ է դարձել ռոճիկի մասին երկար խոսելուց հետո
  4. գյուղացին թողնում է վաճառականի խղճին-թողնում է ինքը որոշի:
  5. Արդարացրո՛ւ կամ մեղադրի՛ր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s