08 04 2022

  1. Դուրս գրել անծանոթ բառերը ուսումնական բլոգում: Չկա
  2. Յուրաքանչյուրով կազմել մեկ նախադասություն:

Knife — in the kitchen my mom has a very shelp knife.

Secret — I kept my sister’s clothes in secret room.

Marry — My teacher got married to Levon 2 month ago.

Fights — boys in our school always fights.

Night — I cant sleep well at night, as all night I watch a movie

08 04 2022

Խիղճը

Ամեն մարդ ունի Խիղճ նայած Խիղճը ինչպիսին է լինում: կան մարդիկ որ Խիղճը չի արթնանում և չի օգնում ընկերոզը: Խիղճը շատ տեղերում օգնում օրինակ մարդ բուժում ես: Հիվանդ մարդուն Խիղճ բուժում ես նշանակում: Պետքվ է ապել խղճով: