08 04 2022

Խիղճը

Ամեն մարդ ունի Խիղճ նայած Խիղճը ինչպիսին է լինում: կան մարդիկ որ Խիղճը չի արթնանում և չի օգնում ընկերոզը: Խիղճը շատ տեղերում օգնում օրինակ մարդ բուժում ես: Հիվանդ մարդուն Խիղճ բուժում ես նշանակում: Պետքվ է ապել խղճով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s