13 04 2022

Չորսթվաբանականգործողություններկոտորակներիմիջև

  1. Գումարեք կոտորակները։

= =

= = =

= = =

=

  • Կատարեք կոտորակների հանում։

= =

=

= =

= =

  • Կատարեք բազմապատկում

=

8‧ =

  • Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով

=

=

  • Կատարեք բաժանում։

=

= x =

x =

  • Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն

= : x =

=

  • Նարեկը պիցցանբաժանեցչորսհավասարմասի: Այնուհետևստացվածմասերիցյուրաքանչյուրընաբաժանեցերեքհավասարմասի: Սկզբնականպիցցայիո՞րմասնենկազմումստացվածկտորները:
  • Հյուրանոցինախասրահումսեղանինդրվածենհյուրանոցիբոլորսենյակներիհամարները. առաջինհարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդհարկ՝ 202-241, երրորդհարկ՝ 300-333: Քանի՞սենյակկահյուրանոցում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s