15 04 2022

  • Ղ․ Աղայանի «Մանուկ-խան» պատմվածքից  դո՛ւրս  գրիր  5 գոյական,-էշ մանուկ տուն կին երեխա 5 ածական,-հոյակապ մեծ լուրջ Խեղճ երեխա 5 բայ։- հանձնել տեսնել զարմանալ հասկանալ
  • Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր հատուկ գոյականները։ Թիֆլիս Դանիել
  • Պատմվածքում ո՞ր ծեսն է նկարագրված։ Պատմի՛ր, հետաքրքիր տեղեկություններ դո՛ւրս գրիր այդ ծեսի մասին։
  • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝ իմաստուն,-խելացի համրանալ,- լուր խնդություն,-ուրախանալ անշուք,-անտեսք չքավոր,-աղքատ աղախին,-ծառա խուրջին,-կտորի պարկ պարգև։ – նվեր
  • Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները՝  իմաստուն,-անգետ հարոուստ,-աղքատ անպատիվ,-պատվաոր տխուր,-ուրախ խավար,լույս ծանրություն։ -թեթևութեուն