22 04 2022

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները: հանճար ճախարակով  ջուլհակը  տարօրինակ  փարատելու, սաստկացավ միմյանց երկյուղի  Դատարկ լուռ ու մունջ համբավ անհամար
  2. Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները: տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել:-մարդկանց վախը բռնում է: լուն ուղտ շինելով,-բարդացնել  ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը։-հիվանդությունով վարաքել ունքը շինելու տեղ, աչքն էլ հանեցին-փչացնել, ծպտված ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը, Եթե ինձ ճանաչեցիր՝ չլինի թե երևցնես այդ բանը, թող մեր մեջը մնա»
  3. Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):
  4. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5  անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ: Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:
  5. Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին:
  6. Ի՞նչ սովորեցրեց  քեզ պատմվածքը:  Բանավոր ներկայացրո՛ւ