27 04 2022

Խառը թվերի  գումարումը

Խառը թվերը գումարելու համար պետք էառանձին-առանձին գումարել նրանց ամբողջ մասերը և կոտորակային մասերը, ապա ստացված արդյունքները գումարել իրար։

Օրինակ՝

=(2+1)+ =3+ =3

=(3+4)+ =7+ =7+ =7+1 =(7+1)+ =8+

Առաջադրանքներ

  • Գումարեք խառը թվերը․

Օրինակ՝  =(2+1)+ =3+ =3

=(2+10)( + )=

=(2+10) =

=(3+1) =

=(4+11) =

=(12+6)+( + )= =

=(9+5)+ = =14

=(20+1)+ =21

=(20+8)+ =28