Խառը թվերը հանումը

Խառը թվերը հանելու համար

  • պետք է համեմատել նվազելիի և հանելիի կոտորակային մասերը
  • եթե նվազելիի կոտորակային մասը մեծ է հանելիի կոտորակային մասից, ապա պետք է առանձին-առանձին  կատարել  ամբողջ մասերի և կոտորակային մասերի հանում և  իրար գումարել ստացված արդյունքները։

Օրինակ՝

=1

Համեմատենք

Ուրեմն՝

  • եթե նվազելիի կոտորակային մասը փոքր է հանելիի կոտորակային մասից, ապա նվազելիի կոտորակային մասին  պետք է ավելացնել 1՝ այն հանելով նրա ամբողջ մասից ու կիրառել նախորդ կանոնը։ 

Օրինակ՝

=(3-1)+()=1+=1

Համեմատենք 

Ուրեմն՝

Առաջադրանքներ

Կատարեք  խառը թվերի հանում

=(12-7)+()=

=(3+1)+)=4_=4

=(14-11)+()=25=

===

=(9-5)+()4+=4

=(9-5)+()4+=4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s