04 05 2022

Խառը թվերի  բազմապատկումը

Խառը թվերը բազմապատկելու համար անհրաժեշտ է

խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու  բազմապատկել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի առնել  խառը թվի տեքով։

Օրինակ՝

Առաջադրանքներ

Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=

= x =

= x =

= x =

= x =

= =

= x =

= x =

= x =