04 05 2022

Խառը թվերի  բազմապատկումը

Խառը թվերը բազմապատկելու համար անհրաժեշտ է

խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու  բազմապատկել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի առնել  խառը թվի տեքով։

Օրինակ՝

Առաջադրանքներ

Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=

= x =

= x =

= x =

= x =

= =

= x =

= x =

= x =

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s